• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Jednorázový turnaj ve florbale 2002 a starší

Místo konáníSemily
Termín od: 14. 10. 11:00
Termín do: 14. 10. 16:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Proposice finálového turnaje Loukov u Semil 14.10.2017- Dospělí r. n. 2002 a starší:

Místní pořadatel: Orel župa sv. Zdislavy, IČO 70934088, zupa.sv.zdislavy@orel.cz , http://orel.zupaliberecka.sweb.cz ; Orel jednota Turnov, IČO 62014579.

Ředitel turnaje: Vít Jůza, Loukov 1, 513 01 p. Semily, tel. 732943265.

Časový pořad: Zahájení turnaje 11:00. Ukončení dle konečného počtu účastníků.

Místo konání: Školní tělocvična Loukov u Semil (100m šikmo nad zastávkou Háje n. Jiz., Loukov)

Účastníci: kategorie a složení družstev: Dospělí r. nar. 2002 a starší společně bez rozlišení dle pohlaví, družstva 3+1(+ náhradníci), nejvýše 15 osob v družstvu včetně náhradníků a všeho doprovodu. Akce se vyhlašuje jako otevřená i pro nečleny Orla, pořadí orelských družstev bude vyhodnoceno samostatně. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem Orla a uvedením členského čísla a podpisem na soupisce. Za orelské družstvo je považováno v tomto turnaji družstvo, jehož členové jsou členy Orla, tedy již schválení radou jednoty, toleruje se případně nejvýše jeden člen družstva - nečlen Orla - již přihlášený do Orla, ale ještě neschválený radou jednoty. Hostování se povoluje na základě souhlasu vlastní jednoty na stanovenou dobu (od do) pro daný druh sportu nejdéle na dobu do konce kalendářního roku, nebo jeden ročník dlouhodobé soutěže. Formulář souhlasu je uveden v Příloze č. 3 soutěžního řádu. Hostující hráč se prokazuje členskou průkazkou a výše uvedeným souhlasem vlastní jednoty.

Maximální počet účastníků dle čl. VII.B.(1) soutěžního řádu tyto propozice stanoví na 7 družstev. Pokud Vzhledem k tomu, že již dle již došlých předběžných přihlášek je v obou kategoriích tento počet překročen, budou dle téhož článku 1-3 týdny před finálovou akcí, nejspíše 30.9.2017 zorganizovány kvalifikace v jednotlivých kvalifikačních oblastech, ve kterých počet přihlášených měsíc před finálovým turnajem bude aspoň tři družstva.

Pravidla: Hraje se podle pravidel florbalu mírně přizpůsobených (složení družstev, doba jednotlivých zápasů, hrací prostor, počet rozhodčích, tolerance ohledně oblečení a certifikace výstroje). Vzhledem k povrchu tělocvičny je zapotřebí použít sálovou obuv! Protesty se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení předmětného utkání nebo jiné nesrovnalosti, po podání protestu jsou všechny výpravy o tomto informovány, všem zúčastněným je dána možnost se vyjádřit ke sporu, rozhodování se nemůže účastnit ten, který je zapojen ve sporu, odvolací komise rozhodne a sdělí ústně konečné rozhodnutí, informace o rozhodnutí je zapsána.

Hrací systém dle soutěžního řádu určuje místní pořadatel: bude určen tak, aby každé družstvo hrálo celkem 100 -140 minut víceméně hrubého času, za výhru 2 body, za remizu 1 bod, pořadí podle počtu takto získaných bodů, v případě rovnosti postupně podle rozdílu a podílu skóre, vzájemného(-ých) zápasu a losu.

Dopravní informace: Cca 100m od silnice Semily-Horní Sytová a autobusové zastávky Háje n. Jiz., Loukov, při použití hromadné dopravy použitelný autobus přijíždějící do cca 1km vzdálené zastávky Háje n. Jiz 10:40 (nesmí na požádání zastavit i v Loukově). Uvažte způsob cestování a konkrétní spojení, případně ubytování - viz níže. Dle čl. X. odst. (9) soutěžního řádu jen v případě více přihlášených a tedy vyhlášení nebo konání kvalifikací postupujícím z kvalifikace dle čl. IX část A odstavce (3) bodu (b) přísluší příspěvek na cestu na finále ve výši 1 Kč na osobu na kilometr při účasti na finálovém turnaji za ujeté kilometry nad vzdálenost 50 km, a k tomu stejným způsobem na cestu zpět. Částku ústředí převede příslušné jednotě na základě žádosti jednoty. Jednota v žádosti uvede místo odjezdu a místo pořádání akce a jména (nebo aspoň počet osob postoupivšího družstva - výsledky kvalifikace i finálová soupiska by se na ústředí měly dostat prostřednictvím pořadatelů), ujeté kilometry tam a ujeté kilometry zpět ...což je náš případ, rozumí se jen za orelská družstva.

Ubytování: Možno zajistit přespání zdarma ve vlastních spacácích v tělocvičně, na faře nebo u místních orlů - je třeba se v takovém případě obrátit včas na výšeuvedené kontakty. (Možno tak též spojit s nedělním výletem do Krkonoš, Jizerských hor nebo Českého ráje.)

Strava je věcí účastníků, bude zajištěno přiměřené množství nealkoholických nápojů, pitná voda k disposici, ostatní - nelze počítat se sehnáním v místě.

Startovné: Orelská družstva zdarma (včetně kvalifikace), ostatní 150 Kč/družstvo splatné na místě (na kvalifikace bude stanoveno zvlášť v jejich proposicích).

Přihlášky: Součástí - přílohou těchto proposic jsou formuláře:

a) Závazná přihláška k účasti na jednorázové ústřední soutěži Orla ve florbale 2017 (do 14.10.2017)

b) Soupiska na jednorázovou ústřední soutěž Orla ve florbale 2017. (S přihláškou nebo osobně na turnaji)

Přihlášku zašlete, prosím, do 14.9.2017 na zupa.sv.zdislavy@orel.cz , v kopii na mozny@orel.cz , v zájmu zachování tabulky a snadného dalšího zpracování přihlášky posílejte v těle e-mailu v .html formátu, nebo jako přílohu např. v .rtf nebo .doc formátu - ne jako naskenovaný/vyfocený obrázek.

 

Propozice včetně soupisky ke stažení.

Akce se uskuteční za finanční podpory:

 

          

 

 

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz