• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Jednorázový turnaj ve florbale 2003-2008 - !!!přeloženo na jiné datum!!!

Místo konáníKněžice
Termín od: 14. 10. 10:00
Termín do: 14. 10. 15:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Proposice finálového turnaje Kněžice v kategorii žáků - rok narození 2003-2008 - přeloženo na jiné datum, bude upřesněno

Pořadatel: Orel, IČO 544833 - tělovýchovná rada.

Místní pořadatel: Orel jednota Kněžice, IČO 64270874.

Ředitel turnaje: Antonín Rygl, tel. 778546222.

Odvolací komise: Ředitel turnaje, garant TVR, 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.

Časový pořad: Zahájení turnaje 10:00. Ukončení dle konečného počtu účastníků.

Místo konání: Orlovna Kněžice 334, okr. Jihlava.

Účastníci: kategorie a složení družstev: žáci - rok narození 2003-2008 bez rozlišení dle pohlaví, družstva 3+1(+ náhradníci), nejvýše 15 osob v družstvu včetně náhradníků a všeho doprovodu. Akce se vyhlašuje jako otevřená - pořadí orelských družstev (jen z členů) bude v případě účasti neorelských družstev vyhodnoceno samostatně. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem Orla a uvedením členského čísla a podpisem na soupisce. Hostování se povoluje na základě souhlasu vlastní jednoty na stanovenou dobu (od do) pro daný druh sportu nejdéle na dobu do konce kalendářního roku, nebo jeden ročník dlouhodobé soutěže. Formulář souhlasu je uveden v Příloze č. 3 soutěžního řádu. Hostující hráč se prokazuje členskou průkazkou a výše uvedeným souhlasem vlastní jednoty. Maximální počet účastníků dle čl. VII.B.(1) soutěžního řádu tyto propozice stanoví na 7 družstev.

Pravidla: Hraje se podle pravidel florbalu mírně přizpůsobených (složení družstev, doba jednotlivých zápasů, hrací prostor, počet rozhodčích, tolerance ohledně oblečení a certifikace výstroje). Vzhledem k povrchu tělocvičny je zapotřebí použít sálovou obuv! Protesty se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení předmětného utkání nebo jiné nesrovnalosti, po podání protestu jsou všechny výpravy o tomto informovány, všem zúčastněným je dána možnost se vyjádřit ke sporu, rozhodování se nemůže účastnit ten, který je zapojen ve sporu, odvolací komise rozhodne a sdělí ústně konečné rozhodnutí, informace o rozhodnutí je zapsána.

Hrací systém dle soutěžního řádu určuje místní pořadatel.

Odpovědnost za škody a pořádkové organizační pokyny: Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za škody, které způsobí nepatřičným jednáním. Odpovědný vedoucí výpravy odpovídá za správnost na soupisce uvedených údajů a za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.

Strava je věcí účastníků, bude zajištěno přiměřené množství nealkoholických nápojů.

Startovné: Orelská družstva zdarma, ostatní 150 Kč/družstvo splatné na místě.

Přihlášky: Součástí - přílohou těchto proposic jsou formuláře:

a) Závazná přihláška k účasti na jednorázové ústřední soutěži Orla ve florbale 2017 (do 4.10.2017)

b) Soupiska na jednorázovou ústřední soutěž Orla ve florbale 2017. (S přihláškou nebo osobně na turnaji)

Přihlášku zašlete, prosím, do 4.10.2017 na zupa.sv.zdislavy@orel.cz , v kopii na mozny@orel.cz , v zájmu zachování tabulky a snadného dalšího zpracování přihlášky posílejte v těle e-mailu v .html formátu, nebo jako přílohu např. v .rtf nebo .doc formátu - ne jako naskenovaný/vyfocený obrázek.

 

Propozice ke stažení.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

 

          

 

 

 

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz