• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Stolní tenis družstva

Místo konáníDům dětí a mládeže, Polná
Termín od: 05. 05. 08:15
Termín do: 05. 05. 15:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Ústřední turnaj družstev ve stolním tenise

 

Pořadatel: Orel ústředí Brno

Technické uspořádání: Orel jednota Polná

Kontaktní osoba: br. Bedřich Kopecký, 736 671 217, tu@mpolna.cz

Místo: Dům dětí a mládeže, Polná

Gestor: br. Josef Hampl

Ředitel turnaje: br. Bedřich Kopecký

Hlavní rozhodčí: Mgr Miloš Jelinek   

 

Účastníci

Soutěže se mohou účastnit pouze členové Orla ve smyslu Stanov Orla. (Členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

POZOR !

V letošním roce se mohou přihlásit orelská družstva, která hrála v kvalifikaci i družstva, která nehrála kvalifikaci.

 

Složení

-maximální počet členů družstva: 3 hráči + 1 náhradník, u ženských kategorií 2 + 1.

-maximální počet členů doprovodu: 1

 

 

Kategorie

 

Žáci, žákyně

  2003 a mladší

Junioři, juniorky

  2000—2002

Muži a ženy

  1999 a starší

Odeslání návratek do 21. 4. 2017 na adresu:bBedřich Kopecký, Tyršova 654, 588 13 Polná

Nebo na email : tu@mpolna.cz (v kopii na mozny@orel.cz)

 

Pravidla

Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

 

Podmínky účasti

  • Podmínkou zařazení výpravy do turnaje je kompletně řádně vyplněná návratka hráčů (formulář je součástí těchto propozic), která je odeslána v řádném termínu na adresu uvedenou v propozicích a  kterou je vedoucí výpravy povinen odevzdat při prezenci.
  • Turnaje nejsou pořádány jako otevřené.

 

Hrát mohou pouze členové Orla, kteří jsou ke dni kvalifikačního turnaje registrovaní na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla s fotografií

 

Soutěžní systém a způsob hry

  • Rozlosování a systém turnaje stanoví ředitel turnaje (podle počtu zúčastněných jednot).
  • Při zahájení turnaje hlavní rozhodčí seznámí hráče s organizací turnaje, pravidly, klasifikací a technickými podmínkami hry.

 

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou se vkladem 500 Kč. Protest podává vedoucí výpravy řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

 

Ceny

Družstva, která se umístní na 1. – 3. místě obdrží diplom a cenu

 

Odpovědnost vedoucího výpravy

Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž. Vedoucí výpravy je povinen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

 

Časový pořad

08:15 – 09,00 prezence účastníků              

09,00 nástup                         

09.15  zahájení turnaje            

15.00 ukončení turnaje        

 

Další informace a upozornění

Zajištěn bude pouze pitný režim.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

          

 

 

 

Propozice včetně návratky a soupisky ke stažení.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz