• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Zimní silniční běh - Memoriál II. zahraničního odboje

Místo konáníMoutnice
Termín od: 05. 01. 09:00
Termín do: 05. 01. 15:15
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Zimní silniční běh - Memoriál II. zahraničního odboje

 

5.1.2019

Moutnice

XXVIII. ročník zimního silničního běhu v Moutnicích pořádáme jako Memoriál účastníků II. zahraničního odboje. Tradičně tím projevujeme svoji úctu všem žijícím i zemřelým členům Orla, všem, které víra a přesvědčení vedly k aktivnímu odporu proti zlu a násilí. Mezi nimi pak jmenovitě členům moutnické jednoty Orla:

Pplk. i. m. JUC. Rudolfu Maškovi – příslušníkovi RAF, padl 17.1.1942 v bojích nad Brémami

Pplk. i. m. JUC. Františku Havránkovi – příslušníkovi RAF, padl 4.12.1944 ve Skotsku

Karlu Hrdličkovi – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborechzemřel 21.7.1992 v Moutnicích

Rudolfu Hrdému – zatčenému při odchodu do zahraničí, vězněnému v německých koncentračních táborechzemřel 19.11.1996 v Moutnicích

Plk. JUDr. Janovi Buchtovi – příslušníku RAF, zemřel 26.5.2004 v Moutnicích

Nadp. Aloisovi Dohnálkovi – příslušníkovi čs. Pozemní jednotky ve Velké Británii, zemřel 6.11.2004 v Moutnicích

Místo: Moutnice

Organizuje: Tělovýchovná rada

Místní pořadatel: Orel jednota Moutnice, Moutnice  154

Odpovědný ředitel soutěže: Pavel Dohnálek, telefon: 728137051

Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Janoušek

Kontrolní a apelační komise: členem komise je ředitel soutěže, gestor TVR Orla a zástupce účastníků.

Účastníci:  Soutěže se mohou účastnit  členové a příznivci Orla ve smyslu Stanov Orla. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

Registrace závodníků do jednotlivých kategorií bude ukončena vždy 30min. před startem dané kategorie. Po této lhůtě nebude start závodníkovi umožněn.

 

Složení výpravy: Maximální počet členů doprovodu: 3. Jeden člen doprovodu na každých 5 účastníků 19 let a mladších  do dosažení  maximálního počtu členů doprovodu.

Pravidla: Soutěž probíhá dle pravidel atletiky. Starty jednotlivých kategorií určí hlavní rozhodčí. Závodník v kategorii dospělých (Ženy A – C, Muži A - D) se může účastnit více závodů, hodnocen však bude pouze jednou.

 

Odpovědnost vedoucího výpravy: Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž.

Vedoucí výpravy je povinen při prezentaci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

Časový pořad:

09: 00  –  10: 30 – prezence

09: 15  -   mše svatá

10: 30  -    zahájen10: 45  -    první závod

15: 15  -    předpokládané ukončení

 

Kategorie:

Název kategorie (označení)

Rok narození

Trať

Benjamínci D

2014 a mladší

50 m

Benjamínci H

2014 a mladší

50 m

Atletická školka D

2012 – 2013

50 m

Atletická školka H

2012 – 2013

50 m

Minipřípravka D

2010 - 2011

100 m

Minipřípravka H

2010 – 2011

200 m

Přípravka D

2008 – 2009

200 m

Přípravka H

2008 – 2009

400 m

Mladší žákyně

2006 – 2007

400 m

Mladší žáci

2006 – 2007

800 m

Starší žákyně

2004 – 2005

800 m

Starší žáci

2004 – 2005

1000 m

Dorostenky

2002 – 2003

1000 m

Dorostenci

2002 – 2003

1500 m

Juniorky

2000 – 2001

1500 m

Junioři

2000 – 2001

2000 m

Ženy A

1999 a starší

1500 m

Ženy B

1984 a starší

1000 m

Ženy C

1974 a starší

1000 m

Ženy D

1964 a starší

1000 m

Muži A

1999 a starší

5000 m

Muži B                          

1979 a starší

2000 m

Muži C

1969 a starší

2000 m

Muži D

1959 a starší

2000 m

Muži E

1949 a starší

2000 m

Všelidový běh

 

500 m

 

Přihlášky: přiloženou návratkou do 4. ledna 2019 na adresu e-mail: ustredi@orel.cz nebo osobně při prezenci.

 

Ochrana osobních údajů

S odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

Upozornění pro vedoucí a závodníky: tato akce začíná prezencí, pokračuje mší svatou a končí závodem.Žádáme zdvořile všechny, aby tuto skutečnost vzali na vědomí a účastnili se celé akce.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

          

 

 

 

 

Propozice ke stažení, plakát ke stažení, soupiska ke stažení, časový rozvrh ke stažení.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz