• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Jednorázový turnaj ve florbale 2004 a starší - ZRUŠENO!!!

Místo konáníŠkolní hala, Velká Bystřice
Termín od: 12. 10. 09:30
Termín do: 12. 10. 15:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Pořadatel: Orel, IČO 544833 - tělovýchovná rada.

Místní pořadatel: Orel jednota Velká Bystřice, lakomyvojtech@email.cz

Ředitel turnaje: Vojtěch Lakomý, 734397824, lakomyvojtech@email.cz

Odvolací komise: Ředitel turnaje, garant TVR, 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.

Časový pořad: Zahájení turnaje 9:30. Ukončení dle konečného počtu účastníků.

Místo konání: Velká Bystřice (u Olomouce), školní hala

Účastníci: kategorie a složení družstev: Dospělí r. nar. 2004 a starší společně bez rozlišení dle pohlaví, družstva 3+1(+náhradníci), nejvýše 15 osob v družstvu včetně náhradníků a všeho doprovodu. Akce se vyhlašuje jako otevřená i pro nečleny Orla, pořadí orelských družstev (jen z členů) bude vyhodnoceno samostatně. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem Orla a uvedením členského čísla a podpisem na soupisce. Hostování se povoluje na základě souhlasu vlastní jednoty na stanovenou dobu (od do) pro daný druh sportu nejdéle na dobu do konce kalendářního roku, nebo jeden ročník dlouhodobé soutěže. Formulář souhlasu je uveden v Příloze č. 3 soutěžního řádu. Hostující hráč se prokazuje členskou průkazkou a výše uvedeným souhlasem vlastní jednoty. Maximální počet účastníků dle čl. VII.B.(1) soutěžního řádu tyto propozice stanoví na 7 družstev. V případě většího počtu přihlášených měsíc předem budou dle VII.B.(1) soutěžního řádu uspořádány kvalifikace (v kvalifikačních oblastech s více než 2 družstvy)( 1-3 týdny před finálovou akcí) a finále se účastní postupující dle soutěžního řádu.

Pravidla: Hraje se podle pravidel florbalu mírně přizpůsobených (složení družstev, doba jednotlivých zápasů, hrací prostor, počet rozhodčích, tolerance ohledně oblečení a certifikace výstroje). Vzhledem k povrchu tělocvičny je zapotřebí použít sálovou obuv! Protesty se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení předmětného utkání nebo jiné nesrovnalosti, po podání protestu jsou všechny výpravy o tomto informovány, všem zúčastněným je dána možnost se vyjádřit ke sporu, rozhodování se nemůže účastnit ten, který je zapojen ve sporu, odvolací komise rozhodne a sdělí ústně konečné rozhodnutí, informace o rozhodnutí je zapsána.

Hrací systém dle soutěžního řádu určuje místní pořadatel: … tedy můžete upravit, navrhnout podle svého …. nejprve každý s každým tak, aby každé družstvo hrálo 80 -110 minut víceméně hrubého času (příp. 40-60 čistého), za výhru 2 body, za remizu 1 bod, pořadí podle počtu takto získaných bodů, v případě rovnosti postupně podle rozdílu a podílu skóre, vzájemného(-ých) zápasu a losu; nakonec 3. a 4. dle takto určeného pořadí o 3. a 4. místo a 1. a 2. dle takto určeného pořadí o 1. a 2. místo.

Odpovědnost za škody a pořádkové organizační pokyny: Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za škody, které způsobí nepatřičným jednáním. …..Odpovědný vedoucí výpravy odpovídá za správnost na soupisce uvedených údajů a za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.

Dopravní informace: Uvažte způsob cestování a konkrétní spojení, případně ubytování - viz níže. Dle čl. X. odst. (9) soutěžního řádu doposud jen v případě více přihlášených a tedy vyhlášení nebo konání kvalifikací postupujícím z kvalifikace dle čl. IX část A odstavce (3) bodu (b) přísluší příspěvek na cestu na finále ve výši 1 Kč na osobu na kilometr při účasti na finálovém turnaji za ujeté kilometry nad vzdálenost 50 km, a k tomu stejným způsobem na cestu zpět. Částku ústředí převede příslušné jednotě na základě žádosti jednoty. Jednota v žádosti uvede místo odjezdu a místo pořádání akce a jména (nebo aspoň počet osob postoupivšího družstva - výsledky kvalifikace i finálová soupiska by se na ústředí měly dostat prostřednictvím pořadatelů), ujeté kilometry tam a ujeté kilometry zpět ..., rozumí se jen za orelská družstva.

Ubytování: je možné v místní orlovně - je třeba se v takovém případě obrátit včas na výše uvedené kontakty.

Strava je věcí účastníků, pořadatel zajišťuje přiměřené množství nealkoholických nápojů

Startovné: Orelská družstva zdarma (včetně kvalifikace), ostatní 150 Kč/družstvo splatné na místě

Přihlášky: Součástí - přílohou těchto proposic jsou formuláře:

a) Závazná přihláška k účasti na jednorázové ústřední soutěži Orla ve florbale 2019.

b) Soupiska na jednorázovou ústřední soutěž Orla ve florbale 2019. (S přihláškou nebo osobně na turnaji)

Přihlášku zašlete, prosím, nejlépe do 29.9.2019  na  lakomyvojtech@email.cz , v kopii na mozny@orel.cz , v zájmu zachování tabulky a snadného dalšího zpracování přihlášky posílejte v těle e-mailu v .html formátu, nebo jako přílohu např. v .rtf nebo .doc formátu - ne jako naskenovaný/vyfocený obrázek.

Prohlášení o použití osobních údajů: Pořadatelé turnaje prohlašují, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení turnaje.                                                                  

 

Ve Velké Bystřici dne 20.8.2019,

Vojtěch Lakomý , ředitel turnaje

 

Propozice včetně přihlášky a soupisky ke stažení.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

          

 

 

 

 

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz