• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Jednorázový turnaj ve florbale 2005-2010

Místo konáníKněžice 334
Termín od: 09. 11. 09:00
Termín do: 09. 11. 14:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Ústřední orelský turnaj ve florbale v kategorii žáků Kněžice 9. 11. 2019 - proposice:

Pořadatel: Orel, IČO 544833 - tělovýchovná rada.

Místní pořadatel: Orel jednota Kněžice, IČO 64270874, a.rygl@seznam.cz

Ředitel turnaje: Antonín Rygl, Kněžice 320, 675 29 p. Kněžice, tel. 724253871.

Odvolací komise: Ředitel turnaje, garant TVR, 1 zástupce zvolený ze zúčastněných výprav. V případě potřeby bude doplněno dalšími zástupci zúčastněných výprav.

Časový pořad: Zahájení turnaje 9:00. Ukončení dle časového rozvrhu daného počtem účastníků.

Místo konání: sportovní hala jednoty Orel ,Kněžice 334

Účastníci: kategorie a složení družstev: Žáci r. nar. 2005-2010 společně bez rozlišení dle pohlaví, družstva 3+1(+náhradníci), nejvýše 15 osob v družstvu včetně náhradníků a doprovodu. Akce se vyhlašuje jako otevřená i pro nečleny Orla, pořadí orelských družstev (jen z členů) bude vyhodnoceno samostatně. Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem Orla a uvedením členského čísla a podpisem na soupisce. Hostování se povoluje na základě souhlasu vlastní jednoty na stanovenou dobu (od do) pro daný druh sportu nejdéle na dobu do konce kalendářního roku, nebo jeden ročník dlouhodobé soutěže. Formulář souhlasu je uveden v Příloze č. 3 soutěžního řádu. Hostující hráč se prokazuje členskou průkazkou a výše uvedeným souhlasem vlastní jednoty. Maximální počet účastníků dle čl. VII.B.(1) soutěžního řádu tyto propozice stanoví na 7 družstev. V případě většího počtu přihlášených měsíc předem budou dle VII.B.(1) soutěžního řádu uspořádány kvalifikace (v kvalifikačních oblastech s více než 2 družstvy)( 1-3 týdny před finálovou akcí) a finále se účastní postupující dle soutěžního řádu.

Pravidla: Hraje se podle pravidel florbalu mírně přizpůsobených (složení družstev, doba jednotlivých zápasů, hrací prostor, počet rozhodčích, tolerance ohledně oblečení a certifikace výstroje). Vzhledem k povrchu tělocvičny je zapotřebí použít sálovou obuv! Protesty se podávají s vkladem 500 Kč do 5 minut po skončení předmětného utkání nebo jiné nesrovnalosti, po podání protestu jsou všechny výpravy o tomto informovány, všem zúčastněným je dána možnost se vyjádřit ke sporu, rozhodování se nemůže účastnit ten, který je zapojen ve sporu, odvolací komise rozhodne a sdělí ústně konečné rozhodnutí, informace o rozhodnutí je zapsána.

Hrací systém dle soutěžního řádu určuje místní pořadatel na základě počtu přihlášených družstev, obvyklee každý s každým tak, aby každé družstvo odehrálo přiměřený čas bez neúměrně dlouhé čekací doby mezi svými zápasy. Doba zápasu bude určena pořadatelem před začátkem turnaje,bude měřen hrubý čas,přerušení pouze ve vyjímečných případech např. zranění hráče.Za výhru 2 body, za remizu 1 bod, pořadí podle počtu takto získaných bodů, v případě rovnosti postupně podle rozdílu skóre, vyššímu počtu vstřelených branek, vzájemného(-ých) zápasu a losu.

Odpovědnost za škody a pořádkové organizační pokyny: Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí, odpovídají za škody, které způsobí nepatřičným jednáním. Za jednotlivé týmy jsou odpovědni jejich vedoucí starší 18 let. Šatny v omezeném počtu jsou k dispozici a jsou uzamykatelné.Je pravděpodobné vzhledem k počtu šaten využití šatny více týmy.Vstup do haly je povolen pouze v sálové obuvi. Odpovědný vedoucí výpravy odpovídá za správnost na soupisce uvedených údajů a za dodržování proposic a náležité chování uvedeného družstva.

Dopravní informace: Příjezd k hale je možný ze směru od Brtnice eventuelně od Opatova. Vzhledem k probíhající opravě mostu nelze použít příjezd od Zašovic ale je třeba využít ze směru od Třebíče objízdnou trasu z Okříšek přes Heraltice ,Opatov a dále na Kněžice. Uvažte způsob cestování a konkrétní spojení, případně ubytování - viz níže.

Ubytování: Možno zajistit přespání zdarma ve vlastních spacácích ve společenské místnosti v hale (omezené množství). Je třeba se v takovém případě obrátit včas na výše uvedené kontakty.

Strava je věcí účastníků, bude zajištěno přiměřené množství nealkoholických nápojů, pitná voda k disposici, ostatní - lze využít místní obchody dle otevírací doby eventuelně pohostinství vzdáleně cca 100 m od haly.

Startovné: Orelská družstva zdarma (včetně kvalifikace), ostatní částka stanovená pořadatelem na úhradu nezbytných nákladů. (do max.výše 200,-) splatné na místě (na případné kvalifikace bude stanoveno zvlášť v jejich proposicích).

Přihlášky: Součástí - přílohou těchto proposic jsou formuláře:

a) Závazná přihláška k účasti na jednorázové ústřední soutěži Orla ve florbale 2019.

b) Soupiska na jednorázovou ústřední soutěž Orla ve florbale 2019. (S přihláškou nebo osobně na turnaji)

Přihlášku zašlete, prosím, nejlépe aspoň měsíc předem na a.rygl@orel.cz , v kopii na mozny@orel.cz , v zájmu zachování tabulky a snadného dalšího zpracování přihlášky posílejte v těle e-mailu v .html formátu, nebo jako přílohu např. v .rtf nebo .doc formátu - ne jako naskenovaný/vyfocený obrázek.

Prohlášení o použití osobních údajů: S odvoláním na znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pořadatelé turnaje prohlašují, že osobní údaje uvedené na soupisce budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení turnaje.                                                                30.9.2019 Antonín Rygl, ředitel soutěže.

 

Propozice včetně návratky a soupisky ke stažení.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz