• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Turnaj v minigolfu

Místo konáníLoosova 1b, Brno
Termín od: 15. 09. 09:30
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

TURNAJ V MINIGOLFU - OREL ŽUPA SEDLÁKOVA - 2018

Miniaturgolf (MTG) Start Brno, Loosova 1b, 638 00 Brno

 

 

Všeobecná ustanovení:

1. Pořadatel:              Orel župa Sedlákova, technické zabezpečení Orel jednota Obřany a Start Brno      

2. Termín:                  sobota 15. září 2018 - začátek v 10:00 hod., slavnostní zahájení:    sobota 15. září 2018 - v 9:30 hod. na hřišti MTG Start Brno, slavnostní ukončení:   sobota 15. září 2018 - 15 min. po ukončení hry na hřišti MTG Start Brno,

3. Místo konání:         hřiště miniaturgolfu v Brně – areál TJ Start Brno, Loosova 1b, 638 00 Brno

 

4. Vedení:                   čestný ředitel turnaje:      Jaroslav Hronek

                                    Výkonný ředitel turnaje: Ladislav Švihel

                                    Vrchní rozhodčí:             Petr Složil

                                                                                                                                 

5. Účast:                     členové Orla – župy Sedlákovy

 

6. Přihlášky:               uvést přísl. „jednotu župy Sedlákovy“, dále uvést jednotlivé hráče vč. data narození

 

7. Startovné:              žádné

 

8. Rozlosování:          sobota 15. září 2018 – ihned po slavnostním zahájení

 

Technická ustanovení:

1. Pravidla:                hraje se podle platných pravidel minigolfu (ČMGS), a to na 18-ti eternitových drahách, platí soutěžní řád ČMGS, se kterým budou účastníci stručně seznámeni během slavnostního zahájení.

2. Kategorie:              jednotlivci: dospělí (muži, ženy, nad 20 let vč.),

                                                      mládež (žáci, žákyně junioři, juniorky do 19 let vč.),

                                    družstva:     pouze v případě přihlášení většího počtu účastníků       (pokud ano, družstva 

                                                      budou 2-členná, informace budou během slavnostního zahájení),

                                    organizační výbor zvažuje nastavení handicapů – jiné pro závodní hráče, další rozdílné handicapy pro mladší žáky, starší žáky, juniory, juniorky (možno také dle pohlaví),

3. Schéma soutěže:     2 okruhy, hrají všichni účastníci.

4. Určení pořadí:        vítězem se stává hráč(ka) s nejmenším počtem úderů z obou okruhů; v případě rovnosti na prvním až třetím místě dojde k rozřazování formou náhlé smrti; v případě rovnosti počtu úderů na dalších místech se  rozhoduje podle rozdílu úderů (lepší je menší rozdíl),

5. Hodnocení:             medailisté obdrží medaile, popř. další ceny

6. Trénink:                 v rámci oficiálního tréninku, který proběhne v sobotu 25. srpna 2018, od 8:00 do 10:00 hod.,

                                    (areál bude otevřen od 7:30 hod.)

7. Různé:                    přerušení hry vnějšími vlivy – na základě rozhodnutí vrchního rozhodčího,

občerstvení je zajištěno v areálu TJ Start Brno,

WC je k dispozici v areálu TJ Start Brno.

 

Zpracoval:    Ladislav Švihel, organizační prac. oddílu minigolfu TJ Start Brno

Brno, dne:    29.5.2018

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz