• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Přebory Orlíka v gymnastice

Místo konáníHala ZŠ Nádražní 5, Vyškov
Termín od: 28. 04. 08:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Přebory Orlíka v gymnastice

Kdy: 28. 4. 2019

 

Kde: Hala ZŠ Nádražní 5, Vyškov

Pořadatel: Orel jednota Vyškov

Hlavní rozhodčí: Anna Málková

 

…………………………………………………………………………………….

Účastníci:       Soutěže se mohou zúčastnit zájemci ročník narození 2008 a mladší,

                        kteří chtějí soutěžit v gymnastických disciplínách.

 

Disciplíny:                 -     Lavička

 • Přeskok
 • Akrobace

 

Kategorie:                 -     Dívky r. 2012/13 a ml.: trojboj (přeskok, lavička, akrobacie)

 • Dívky r. 2010/2011: trojboj (přeskok, lavička, akrobacie)
 • Dívky r. 2008/2009: čtyřboj (přeskok, lavička, akrobacie)

 

Mimo závod se mohou přeborů zúčastnit i starší než uvedené ročníky!!!

 

Výsledné pořadí se stanoví součtem bodů za cvičení ve všech gymnastických disciplínách.

 

Časový pořad:

Prezence – 8,00 – 8,45 hodin

Rozcvičení – do 09,00 hodin

Slavnostní nástup a rozdělení na disciplíny – 09,00 hodin

Zahájení závodu – 09,10 hodin

Přihlášky: uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2019 na e-mail: annamal187@seznam.cz

Ochrana osobních údajů: s odvoláním na znění zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezenci, budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení závodu.

 

Ceny: 1., 2. a 3. místo – medaile, diplom, všichni účastníci gymnastického závodu obdrží drobnou věcnou cenu.

 

 

Hodnocení volných sestav

Sestavy se hodnotí podle pravidel, které sestavil Orel Vyškov. Obsah sestav musí odpovídat schopnostem a technické vyspělosti závodnice.

Sestavy se hodnotí takto: a)provedení – maximálně 3 body, b)předepsané povinné prvky po 1 bodě. Hodnotí se držení těla, nohou, paží, udržení rovnováhy, technika cvičení, chování závodnice. Body se sráží: vynechání povinného prvku, povinný prvek zacvičen a technickou chybou.

 

 1. Přeskok

Závodnice provede dva shodné, nebo rozdílné skoky. Hodnotí se oba skoky, do celkového hodnocení se započítává vyšší známka. Hodnotí se: rozběh, provedení skoku, doskok.

r. 2012 a ml.: Z rozběhu odrazem snožmo z můstku – výskok do podřepu na žiněnku.

r. 2010/201: Z rozběhu odrazem snožmo z můstku – výskok do vzporu dřepmo na menší švédskou bednu a plynule odrazem snožmo seskok do podřepu na žiněnku.

r. 2008/2009: Z rozběhu odrazem snožmo z můstku – výskok do vzporu dřepmo na větší švédskou bednu a plynule odrazem snožmo seskok  - štikou(roznožkou) do podřepu na žiněnku. Druhý skok – skrčka.

 

 1. Lavička

Závodnice musí projít 1 - 2x délku lavičky.

r. 2012 a ml.: Volná sestava s povinnými prvky: náskok, 2x různý gymnastický skok, rovnovážný prvek – výdrž 2 s, seskok.

r. 2010/201: Volná sestava s povinnými prvky: náskok, 3x různý gymnastický skok, rovnovážný prvek – výdrž 2 s, obrat, seskok.

r. 2008/2009: Volná sestava s povinnými prvky: náskok, 4x různý gymnastický skok, rovnovážný prvek – výdrž 2 s, akrobatický prvek, obrat, seskok.

 

 1. Akrobace

Gymnastický pás. Musí se projít 1 – 2x délka pásu

r. 2012 a ml.: Volná sestava s povinnými prvky: gymnastické poskoky, 2x gymnastický skok, rovnovážný prvek – výdrž 2s, akrobatický prvek. Povinné prvky se spojují a navazují na sebe.

r. 2010/201: Volná sestava s povinnými prvky: gymnastické poskoky, 3x gymnastický skok, rovnovážný prvek – výdrž 2s, 2x akrobatický prvek. Povinné prvky se spojují a navazují na sebe. Můžou se opakovat.

r. 2008/2009: Volná sestava s povinnými prvky: gymnastické poskoky, 4x gymnastický skok, rovnovážný prvek – výdrž 2s, 3x akrobatický prvek. Povinné prvky se spojují a navazují na sebe.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz