• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Turnaj v minigolfu

Místo konáníLoosova 1b, Brno
Termín od: 05. 10. 09:30
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

TURNAJE V MINIGOLFU - OREL ŽUPA SEDLÁKOVA - 2019

Miniaturgolf (MTG) Start Brno, Loosova 1b, 638 00 Brno

 

Všeobecná ustanovení:

 

1. Pořadatel:             

Orel Obřany a Start Brno       

 

2. Termín: sobota 5. října 2019 - začátek v 10:00 hod.,

slavnostní zahájení:   sobota 5. října 2019 - v 9:30 hod. na hřišti MTG Start Brno,

slavnostní ukončení:  sobota  5. října 2019 - 15 min. po ukončení hry na hřišti MTG Start Brno,

 

3. Místo konání:         hřiště miniaturgolfu v Brně – areál TJ Start Brno, Loosova 1b, 638 00 Brno

 

4. Vedení:                   čestný ředitel turnaje:      Jaroslav Hronek

                                    Výkonný ředitel turnaje: Ladislav Švihel

                                    Vrchní rozhodčí:             Petr Složil

                                                                                                                                 

5. Účast:                     členové Orla – župy Sedlákovy

 

6. Přihlášky:               e-mailem na adr.: lsvihel.orel@centrum.cz (mobil:. 604 920 295),

termín: nejpozději, pokud možno, do 30. září 2019,

uvést přísl. „jednotu župu Sedlákovu“, dále uvést jednotlivé hráče vč. datumu narození (turnaj si zahrají i členové Orla – župy Sedlákovy, kteří přijdou bez přihlášení)

 

7. Startovné:              žádné

 

8. Rozlosování:          sobota 5. října 2019 – ihned po slavnostním zahájení

 

Technická ustanovení:

1. Pravidla:                hraje se podle platných pravidel minigolfu (ČMGS), a to na 18-ti eternitových drahách, platí soutěžní řád ČMGS, se kterým budou účastníci stručně seznámeni během slavnostního zahájení.

2. Kategorie:              jednotlivci: dospělí (muži, ženy, nad 20 let vč.),

                                                      mládež (žáci, žákyně junioři, juniorky do 19 let vč.),

                                    družstva:     pouze v případě přihlášení většího počtu účastníků       (pokud ano, družstva 

                                                      budou 2-členná, informace budou během slavnostního zahájení),

                                    organizační výbor zvažuje nastavení handicapů – jiné pro závodní hráče, další rozdílné handicapy pro mladší žáky, starší žáky, juniory, juniorky (možno také dle pohlaví),

3. Schéma soutěže:     2 okruhy, hrají všichni účastníci.

4. Určení pořadí:        vítězem se stává hráč(ka) s nejmenším počtem úderů z obou okruhů; v případě rovnosti na prvním až třetím místě dojde k rozřazování formou náhlé smrti; v případě rovnosti počtu úderů na dalších místech se  rozhoduje podle rozdílu úderů (lepší je menší rozdíl),

5. Hodnocení:             medailisté obdrží medaile, popř. další ceny

6. Trénink:                 oficiální trénink, v sobotu 5. října 2019, od 8:00 do 10:00 hod.,

                                    (areál bude otevřen od 7:30 hod.)

 

7. Různé: přerušení hry vnějšími vlivy – na základě rozhodnutí vrchního rozhodčího, občerstvení je zajištěno v areálu TJ Start Brno, WC je k dispozici v areálu TJ Start Brno.

 

Zpracoval:    Ladislav Švihel, organizační prac. akce

Brno, dne:    26.8.2019

 

Propozice ke stažení.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz