• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Orelská pouť na Svatém Hostýně

vydáno: 25. 08. 2010

Tisíce poutníků se v letošním roce zúčastnily orelské pouti na Svatém Hostýně. Letošní pouť byla ve znamení vzpomínky na 80 let od první orelské pouti a také 20 let od obnovy Orla. 

Celou sobotu přicházeli i přijížděli na Svatý Hostýn první orelští poutníci. Velká část jich připutovala pěšky v rámci poutě župy Bauerovy, ale dojeli také cyklisté z Havířova a Ostravy. Originální dopravní prostředek použil Lukáš Německý z Nového Města na Moravě, který vyjel svatohostýnský kopec na inline bruslích. Sobotní program byl zahájen mší svatou, kterou slavil člen duchovní rady Orla P. Petr Dujka. Po mši následoval již tradiční běh do vrchu, při kterém bylo letos dostatek diváků, ale méně běžců. Krátce po běhu měli poutníci možnost se zúčastnit světelné křížové cesty a poté také zpívání na schodech. 

Nedělní mši svatou celebroval světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád a spolu s ním členové duchovní rady Orla. Hudebně mši i další program doprovázela schola farnosti sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou a dechová hudba Skoroňáci. Otec biskup mimo jiné řekl: "Já bych si nesmírně přál, abyste všichni, kdo jste dnes tady kolem oltáře, kolem Krista, abyste se tady a teď posílili ve víře, posílili v naději a posílili v lásce. "  Dále se v homilli věnoval tématice úzké brány do nebeského království, kterou lze projít jen, když má člověk srdce naplněné láskou.  

Po mši svaté následoval komponovaný program Cesta Orla, který moderoval břevnovský převor P. Prokop Siostrzonek. Ve zkrácené formě znázorňoval pomocí hudby, slova i tance radostná i bolestná období v historii Orla. Tato část programu byla narušena protesty některých členů Orla. 

Mediálním partnerem pouti byl Katolický týdeník, který zde byl zastoupen šéfredaktorem Antonínem Randou. 

Video ze mše svaté:

mms://bazilika.nwt.cz/zaznamy/2010-08-22_dop10_mse.asf

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz