Orelská florbalová liga

Kalendář

Seznam nadcházejících turnajů

Říjen

TermínRegionKategorieTurnajInfo
07. 10. Západ mladší žáci Turnaj č. 1
07. 10. Západ muži Turnaj č. 1
07. 10. ČR předpřípravka Turnaj č. 1
08. 10. Východ starší žáci Turnaj č. 1
14. 10. Východ muži Turnaj č. 1
14. 10. ČR junioři Turnaj č. 1
14. 10. Střed mladší žáci Turnaj č. 1
14. 10. Východ mladší žáci Turnaj č. 1
15. 10. Jih starší žáci Turnaj č. 1
21. 10. Západ elévové Turnaj č. 1
21. 10. Západ starší žáci Turnaj č. 1
21. 10. Střed elévové Turnaj č. 1
21. 10. Východ elévové Turnaj č. 1
22. 10. Jih muži Turnaj č. 1

Listopad

TermínRegionKategorieTurnajInfo
04. 11. ČR ženy Turnaj č. 1
04. 11. Západ dorostenci Turnaj č. 1
04. 11. Střed muži Turnaj č. 1
04. 11. ČR předpřípravka Turnaj č. 2
04. 11. Východ dorostenci Turnaj č. 1
05. 11. Jih starší žáci Turnaj č. 2
11. 11. Západ mladší žáci Turnaj č. 2
11. 11. Východ elévové Turnaj č. 2
11. 11. Jih dorostenci Turnaj č. 1
11. 11. Západ muži Turnaj č. 2
11. 11. Sever muži Turnaj č. 1
12. 11. Jih mladší žáci Turnaj č. 1
17. 11. Východ muži Turnaj č. 2
18. 11. Střed mladší žáci Turnaj č. 2
18. 11. ČR junioři Turnaj č. 2
18. 11. Východ mladší žáci Turnaj č. 2
19. 11. Západ elévové Turnaj č. 2
25. 11. Východ starší žáci Turnaj č. 2
25. 11. Střed elévové Turnaj č. 2

Prosinec

TermínRegionKategorieTurnajInfo
02. 12. Západ muži Turnaj č. 3
02. 12. Západ dorostenci Turnaj č. 2
02. 12. Východ dorostenci Turnaj č. 2
02. 12. ČR předpřípravka Turnaj č. 3
02. 12. Západ mladší žáci Turnaj č. 3
02. 12. ČR ženy Turnaj č. 2
02. 12. Jih mladší žáci Turnaj č. 2
03. 12. Jih muži Turnaj č. 2
09. 12. Východ elévové Turnaj č. 3
09. 12. Sever muži Turnaj č. 2
09. 12. Jih dorostenci Turnaj č. 2
09. 12. Střed mladší žáci Turnaj č. 3
09. 12. Východ muži Turnaj č. 3
09. 12. Západ elévové Turnaj č. 3
10. 12. Východ mladší žáci Turnaj č. 3
10. 12. Západ starší žáci Turnaj č. 2
10. 12. Střed muži Turnaj č. 2
16. 12. Jih starší žáci Turnaj č. 3
16. 12. Střed elévové Turnaj č. 3
17. 12. ČR junioři Turnaj č. 3

Leden

TermínRegionKategorieTurnajInfo
06. 01. Východ muži Turnaj č. 4
13. 01. Jih muži Turnaj č. 3
13. 01. Západ starší žáci Turnaj č. 3
13. 01. Sever muži Turnaj č. 3
13. 01. ČR junioři Turnaj č. 4
13. 01. Východ mladší žáci Turnaj č. 4
14. 01. Jih mladší žáci Turnaj č. 3
20. 01. Střed muži Turnaj č. 3
20. 01. ČR předpřípravka Turnaj č. 4
20. 01. Střed mladší žáci Turnaj č. 4
20. 01. Jih dorostenci Turnaj č. 3
20. 01. Východ starší žáci Turnaj č. 3
20. 01. Západ elévové Turnaj č. 4
27. 01. Východ elévové Turnaj č. 4
27. 01. Střed elévové Turnaj č. 4
27. 01. Západ dorostenci Turnaj č. 3
27. 01. Východ dorostenci Turnaj č. 3
27. 01. Jih starší žáci Turnaj č. 4
28. 01. Západ muži Turnaj č. 4
28. 01. Západ mladší žáci Turnaj č. 4
28. 01. ČR ženy Turnaj č. 3

Únor

TermínRegionKategorieTurnajInfo
03. 02. Východ mladší žáci Turnaj č. 5
03. 02. Východ muži Turnaj č. 5
17. 02. Jih muži Turnaj č. 4
17. 02. Západ elévové Turnaj č. 5
17. 02. Jih mladší žáci Turnaj č. 4
17. 02. Západ mladší žáci Turnaj č. 5
18. 02. Západ starší žáci Turnaj č. 4
24. 02. Střed muži Turnaj č. 4
24. 02. ČR junioři Turnaj č. 5
24. 02. Střed mladší žáci Turnaj č. 5
25. 02. Střed elévové Turnaj č. 5

Březen

TermínRegionKategorieTurnajInfo
03. 03. Sever muži Turnaj č. 4
03. 03. Východ elévové Turnaj č. 5
03. 03. ČR předpřípravka Turnaj č. 5
03. 03. ČR ženy Turnaj č. 4
03. 03. Západ muži Turnaj č. 5
03. 03. Východ starší žáci Turnaj č. 4
04. 03. Jih starší žáci Turnaj č. 5
10. 03. Západ dorostenci Turnaj č. 4
10. 03. Jih dorostenci Turnaj č. 4
10. 03. Západ mladší žáci Turnaj č. 6
10. 03. Východ muži Turnaj č. 6
11. 03. Východ mladší žáci Turnaj č. 6
17. 03. Východ dorostenci Turnaj č. 4
17. 03. Střed mladší žáci Turnaj č. 6
18. 03. ČR junioři Turnaj č. 6
24. 03. Střed elévové Turnaj č. 6
24. 03. Západ starší žáci Turnaj č. 5
25. 03. Západ elévové Turnaj č. 6

Duben

TermínRegionKategorieTurnajInfo
07. 04. ČR ženy Turnaj č. 5
07. 04. Východ elévové Turnaj č. 6
07. 04. Východ starší žáci Turnaj č. 5
07. 04. Západ mladší žáci Turnaj č. 7
07. 04. Střed muži Turnaj č. 5
08. 04. Střed mladší žáci Turnaj č. 7
14. 04. Jih muži Turnaj č. 5
14. 04. Východ mladší žáci Turnaj č. 7
14. 04. Jih mladší žáci Turnaj č. 5
14. 04. Východ muži Turnaj č. 7
14. 04. Sever muži Turnaj č. 5
21. 04. Západ muži Turnaj č. 6
21. 04. ČR junioři Turnaj č. 7
21. 04. ČR předpřípravka Turnaj č. 6
28. 04. Střed muži Turnaj č. 6

Květen

TermínRegionKategorieTurnajInfo
05. 05. ČR junioři Turnaj č. 8
05. 05. Východ muži Turnaj č. 8
05. 05. Západ muži Turnaj č. 7

Seznam již odehraných turnajů