Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Ladislav Konečný
místostarosta
Ing. Václav Zavadil
sekretář
Dana Prokopová
Člen rady jednoty
Marie Dudová
Božena Valová
Nataša Hubatková
Ing. Václav Duda
Předseda TVR jednoty
Ing. Václav Zavadil
Předseda KR jednoty
Božena Valová
Předseda revizní komise jednoty
Martin Krška
Člen revizní komise jednoty
Bc. Věra Konečná
Vlasta Němečková
Alice Richterová

Funkce v jiných orgánech

zobrazit členy jednoty ve funkcích ústředí Orla

zobrazit členy jednoty ve funkcích župy