Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Ing. Jan Turčínek
místostarosta
Josef Jaňura
sekretář
Jiří Chaloupka
Člen rady jednoty
Jiří Chaloupka
Stanislav Plechl
Petr Palát
Mgr. Stanislav Skřička
RNDr. Lubomír Janda
Předseda TVR jednoty
Stanislav Plechl
Předseda KR jednoty
Mgr. Stanislav Skřička
Předseda revizní komise jednoty
Jiří Chaloupka
Pavel Turčínek
Člen revizní komise jednoty
Jakub Jaňura

Funkce v jiných orgánech

zobrazit členy jednoty ve funkcích ústředí Orla

zobrazit členy jednoty ve funkcích župy