Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Marie Holíková
místostarosta
Josef Hampl
sekretář
Jiří Klusák
Člen rady jednoty
Zdeňka Hamplová
Pavel Hrčka
Ing. Dagmar Julínková
Viktor Šulc
Klára Klusáková
Petr Buršík
Předseda TVR jednoty
Pavel Hrčka
Předseda KR jednoty
Zdeňka Hamplová
Předseda revizní komise jednoty
Ing. Ondřej Medla

Funkce v jiných orgánech

zobrazit také členy jednoty ve funkcích ústředí Orla

Počet funkcionářů v župních orgánech:9

funkce v župě
Předseda TVR župy: Viktor Šulc
Člen TVR župy: Pavel Hrčka
Člen KR župy: Martina Ferdinandová
Člen župní revizní komise: Josef Hampl
Předseda KR župy: Zdeňka Hamplová
Člen župní revizní komise: Josef Hampl
Člen předsednictva župy: Zdeňka Hamplová
Předseda KR župy: Zdeňka Hamplová
Předseda KR župy: Zdeňka Hamplová