Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Petr David
místostarosta
Petr Sopuch
sekretář
Monika Trčková
Člen rady jednoty
Václav David
Ing. Karel Váňa
Mgr. Petr Buzek
Eva Davidová
Předseda revizní komise jednoty
Helena Váňová
Člen revizní komise jednoty
Josef Rajnoch
Marie Rýdlová

Funkce v jiných orgánech

zobrazit členy jednoty ve funkcích župy

Tato jednota nemá členy ve funkcích ústředí Orla