Tato verze stránek není udržována


Tato verze stránek není udržována
starosta
Stanislav Trunec
místostarosta
Karel Pech
sekretář
Hana Truncová
Člen rady jednoty
Bohuslav Zavřel
Anna Sodomková
Marta Jehličková
Božena Hladká
Marie Marková
Šárka Šotolová
Předseda revizní komise jednoty
Zdeňka Truncová
Člen revizní komise jednoty
Ludmila Pospíšilová

Funkce v jiných orgánech

zobrazit členy jednoty ve funkcích župy

Tato jednota nemá členy ve funkcích ústředí Orla