obrázek kopie Magna Carty z roku 1225
Magna Carta z roku 1215.
více

Magna Charta FICEP

FICEP je mezinárodním sportovním svazem; který chce na základě evangelia podporovat vrcholový sport a sport pro všechny, společenství a rozmanitost kultur.

FICEP slouží svoji prací evangelizaci. Bere své hodnoty z Ježíšova poselství . Podle původního smyslu slova "katolický" a "univerzální" v jednotlivých národních svazech, které jsou členy, jsou vítáni také nekatoličtí křesťané, stejně tak jako ostatní věřící, pokud jsou ochotni respektovat cíle a úkoly FICEP.

FICEP vidí svoji úlohu ve službě člověku bez ohledu na jeho schopnosti a věk, zdraví nebo nemoc, rasu nebo barvu pleti. Všichni musí mít příležitost rozvíjet své fyzické, psychické i duchovní schopnosti sportovní a další rozmanitou činností. Svoji společenskou úlohu může člověk rozvíjet převzetím odpovědnosti v tělovýchovné jednotě nebo svazu.

FICEP si je vědom své odpovědnosti, kterou má jako katolický svaz, uznaný Consiliem Pro Laicis. Vydává svědectví o přítomnosti církve v dnešním světě. FICEP se považuje za obránce člověka ve světě sportu, tvoření volného času a Zvláště silně cítí svoji povinnost podporovat společný život národů Evropy.

FICEP má výchovnou roli.

Ve své činnosti je otevřen všem lidem. : Chce pracovat pro sociální integraci, přičemž klade důraz na seberespektování a respektování hodnoty člověka v jeho kulturním prostředí.

FICEP a jeho úkoly:

Základním hodnotami FICEP jsou:

Základním stavebními kameny jsou:

FICEP se věnuje těmto aktivitám:

Pomocí těchto aktivit, které lze také označit jako trávení volného času, musí být FICEP přítomen ve společnosti i v politických a církevních obcích.

V rámci mezinárodního porozumění FICEP usiluje o:

Uskutečňování projektu FICEP se děje skrze:

Uskutečňování cílů a úkolů FICEP se může podařit jen tehdy, když se o ně zasadí všichni, každý na své úrovni.

Ve FICEP musí být prostředí, v jehož středu stojí celý člověk (jako oduševnělé tělo nebo tělesný duch - corps et esprit).

Je úkolem pro každý svaz ve FICEP, aby tuto "Magna Chartu" naplnil životem a uskutečňoval.