Manifest sportu

Vyhlášený při příležitosti jubilea sportovců v Římě, 28. a 29. října 2000

Sport patří k nejdůležitějším jevům moderní doby. Dotýká se mnoha lidí v celém světě a stále více se rozvíjí. Můžeme se mu věnovat osobně nebo ho můžeme sledovat jako show. V každém případě se jedná o důležitý a přísluší mu několik funkcí:

Sport mluví k lidem jednoduchou řečí a přeso umožňuje předávat důležitá poselství:

Domníváme se, že funkce a možnosti sportu musí být chráněny a posilovány, protože nové jevy ohrožují etiku a principy sportu.

Sport nesmí být důvodem rozdělení na chudé a bohaté. Stále vyšší smlouvy a vítězství nesmí sport připravit o jeho morální hodnoty.

Hledání talentů mezi mladými a jejich vzdělávání nesmí vést k tomu, že děti přijdou o svá základní práva, to znamená právo hrát si, dostat vzdělání a vést přiměřený rodinný život.

Podstata sportu nesmí být podkopávána tím, že jsou přijímány výrobky nebo se dělají věci, které ohrožují zdraví sportovců nebo mají nespravedlivý vliv na výsledek.

Sport nesmí být rozvíjen v bohatých zemích. Bohaté země nesmí nutit své sportovní modely rozvojovým zemím. Tyto země také nesmí být využívány jako rezerva pro nové talenty.

Chceme, aby sport

Jménem sportovců, pořadatelů a funkcionářů olympijského hnutí při příležitosti Jubilea sportu 29. října 2000 se chceme zavázat podporovat, organizovat a svědčit o sportu následujícím způsobem: