Audience fotbalového klubu AS Řím

30. listopadu 2000

1. Mám radost, že vás mohu přijmout, milí římané - funkcionáři, sportovci a fanoušci, kteří tvoříte klub AS Řím. Zdravím Vás a jsem rád, že jste se rozhodli slavit jubileum společně, jako velká rodina.

Zvláště zdravím Dr. Francesca Sensiho, prezidenta vašeho klubu, který byl iniciátorem tohoto setkání. Děkuji mu také za jeho slova.

Váš klub nese jméno města "Řím" a je tím spojen s historií našeho města, které je tak bohaté na událost. Víte, že se jedná především o historii svatosti: mučednictví Petra a Pavla bylo následováno mnoha dalšími svědky;v Římě žilo mnoho svatých. Kromě toho je Řím sídlem nástupce svatého Petra, který je "hlavou společenství lásky" (Sv. Ignác z Antiochie, dopis Římanům,1,1)

Skutečnost, že váš klub nese jméno města Řím, je pro vás výzvou a závazkem žít křesťanskou víru, je výzvou ke každodennímu svědectví ve vašem prostředí o evangelijní lásce. Mohli bychom říct, že Pán mluví k vám, stejně jako ke všem věřícím v Římě, když říká sv. Pavlovi "Je nutné, abys o mě svědčil v Římě" (Sk 23,11).

Máte úkol vydávat toto svědectví především ve sportu, který se stal jedním z typických jevů naší doby. Sport fascinuje a zapojuje davy také prostřednictvím nástrojů sociální komunikace a stává se celosvětovou záležitostí, kdy se různé národy a kultury scházejí na jedinečných slavnostech. Právě proto může sport přispět k vytvoření přátelštějšího a solidárnějšího světa, když přispívá k překonání nepochopení mezi jednotlivci a národy. Pokud se sport prožívá správným způsobem, stává se sport takřka askezí a prostředím, kde lze cvičit různé ctnosti. Některé z těchto hodnot již zdůraznil můj předchůdce papež Pius XII: Věrnost, která zabraňuje podvodům, poslušnost vůči moudrým nařízením toho, kdo trénuje družstvo, duch odříkání, když je třeba se držet stranou kvůli prospěchu vlastních barev, věrnost úkolům, skromnost ve vítězství, chování k poraženým, spravedlnost, pokud je vrcholový sport svázán s finančními zájmy a obecně střídmost a mírnost, kterou již doporučovali v antice. (Projev k organizaci Centro Sportivo Italiano, 5 října 1955).

Sport se stává cizím faktorem, když schopnosti a fyzické možnosti směřují pouze ke zbožštění těla; když přehnané soupeření vede k tomu, že chceme pokořit soupeře;když fanoušek nedokáže objektivně zhodnotit soupeře a události a především, když se promění v násilí. Obchodní zájmy chtějí ze sportu udělat pouhou záležitost zisku.

Dalším aspektem, který se nesmí zanedbávat, je skutečnost, že díky současné organizaci sportovních akcí je pro mnohé věřící složitější slavit sváteční dny a pro rodiny se je stále složitější strávit společné okamžiky.

Fotbal je aktivitou, které se věnují prakticky všichni, od dětí po dospělé, která díky svým schopnostem spojovat tvoří oceňované představení, které se koná ve svátečním ovzduší. Pro svoji popularitu dokáže fotbal přetvářet mnohá očekávání a nabízet zábavu jedincům i celým rodinám.

Někdy ale se utkání stávají místem znepokojující netolerance, agresivity a násilí. O to důležitější je třeba připomínat etiku sportu! O to větší je odpovědnost vedoucích, sportovců, novinářů i fanoušků! Myslím především na hráče, kteří jsou vzorem pro diváky, zvláště pro mládež. Svým chováním mohou přenášet poselství vysokých lidských a duchovních hodnot. Špatné schování naopak může mít škodlivé následky, které se bohužel rozšiřují velkou rychlostí. Toho si musíme být vždy vědomi.

4. Přátelé AS Řím! Vaše jubileum ať vám pomůže pochopit prostřednictvím metafory sportu požadavky duchovního života. Bytí, jak připomíná svatý Pavel, je jako běh na stadionu, kterého se všichni účastní. Ale zatímco při běhu je pouze jeden vítěz, v soutěži života mohou a musí všichni dosáhnout vítězství. Pro jeho dosažení musíme být ve všem střídmí, mít oči upřené na cíl, vážit si oběti a trénovat se stále v odmítání zla a konání dobra. Tak, s pomocí Boha, lze dosáhnout nebeského cíle.

Maria, která je v kapli vašeho klubu nazývána jako Salus Populi Romani, ať vám pomáhá v tomto zápase, který trvá celý život. Ať Vás chrání, chrání vaše rodiny a celý římský národ. Žehnám všem vám a všem, kteří jsou s vámi spojeni na této slavnosti.