V aule Pavla VI přijal papež Jan Pavel II na audienci účastníky oslav 60 let založení italské sportovní organizace Centro sportivo italiano, která je italským partnerem Orla. Přinášíme projev Svatého Otce:

Milí přátelé Centro sportivo italiano!

1. Vítám Vás na tomto setkání, kdy si připomínáte 60 let vaší organizace, která byla založena, aby evangelizovala svět italského sportu. Všechny Vás srdečně přijímám. Zdravím všechny kněze a především také kardinála Camilla Ruiniho, předsedu italské biskupské konference. Jemu děkuji, že mi popsal programy a projekty vaší organizace. Zdravím všechny vedoucí, trenéry, rozhodčí, animátory a duchovní rádce. Zvláště zdravím Mons. Vittoria Periho, duchovního rádce CSI a prezidenta Edia Costantiniho. Zvláště zdravím Vás, milí mladí sportovci a děkuji vám za vaše krásné uvítání.

2."Vstaň!" (Lk 7,14). Chtěl bych za těchto okolností zopakovat výzvu Pána naimskému chlapci, která byla tématem mé nedávné apoštolské pouti do Švýcarska. V souvislosti s tímto tématem se můžeme zamyslet i nad smyslem vašeho poslání v církvi a ve společnosti.

3."Vstaň! Poslouchej! Dej se na cestu!". Tato slova jsem řekl mladým, kteří se shromáždili v Ledovém paláci v Bernu 5. června. Stejná slova opakuji i vám, přátelům z CSI. Každý z Vás je pozván k následování Krista a k tomu, aby se stal jeho svědkem na sportovním poli.

Vy dobře víte o tomto povolání a ve vašem kulturně-sportovním programu tvrdíte, že se nechcete vyčerpat v oblasti provozování sportu, ale chcete přispět k zodpovězení hlubokých otázek, které si kladou nové generace – o smyslu života, jeho orientaci a jeho cíli. Chcete tedy podporovat sportovní mentalitu a kulturu, která prostřednictvím „provozování sportu“, ne pouze „mluvení o sportu“, umožní znovuobjevit plnou pravdu o každém člověku. 3.S těmito cíli se CSI narodilo před 60 lety: nabídnout mladým, kteří ještě byli poznamenaní druhou světovou válkou, sport, který nemá být jen zdrojem fyzického zdraví, ale má být ideálem odvážného, pozitivního a optimistického života, prostředkem celkového obnovení člověka i celé společnosti. Můj předchůdce, Boží služebník Pius XII, žádal vaše sdružení, aby bylo křesťanským kvasem na stadionech, na ulicích, na horách, u moře a všude tam, kde bude vztyčena vaše vlajka.

V průběhu let, milí přátelé, jste se snažili zůstat věrni tomuto poslání a činnost CSI se stala školou skutečné lidské formace. Pracovali jste, aby děti, mladí i dospělí prostřednictvím sportovních disciplín poznali bohatost a krásu evangelia. Pomáhali jste jim potkat Ježíše a vybrat si ho jako konečný smysl jejich existence.

4. Toto zůstává i dnes vašim úkolem a posláním, které dnešní společnost stále potřebuje. Úsilí vaší organizace organizovat sport jako formační zkušenost ve farnostech, školách i venku, pomůže novým generacím vybrat si a pěstovat autentické hodnoty života: lásku k pravdě a spravedlnosti, zkušenost autentické svobody a míru.

V dnešní době se nám zdá, že sport je podmíněn logikou zisku, zábavnosti, dopingem, přepjatou snahou o vítězství a násilím. Je i vaším úkolem oznamovat a dosvědčovat sílu evangelia v oblasti sportu. Sport žitý podle křesťanských zásad se stává „tvůrcem“ hlubokých lidských vztahů a podporuje klidnější a solidárnější svět.

Zvláště Vám, mladí sportovci, přeji sportování s věrností a zdravým soutěžním duchem. To vám pomůže, abyste se s odvahou a ctí, radostí a důvěrou v budoucnosti vypořádali i s náročným závodem vašeho života Na přímluvu Panny Marie svěřuji Pánu celou rodinu CSI a všechny její projekty a všem vám srdečně žehnám.