Audience Sportovnímu klubu Lazio

pátek, 27. října 2000

1. Víteje, přátelé bílo-modří klubu Lazio v roce 100. výročí narození vašeho klubu. Není to poprvé, kdy mám možnost přijmout ve Vatikánu sportovce a příznivce různých klubů. Nestává se mi ale často, že se mohu setkat s tak rozsáhlou skupinou rodiny stejného klubu. Děkuji za vaši návštěvu, která mi dovoluje znovu prožít atmosféru velkých sportovních setkání plné uvolnění a radostného bratrství.

Všechny vás srdečně zdravím. Zdravím zástupce různých disciplín a duchovní rádce. Zvláště zdravím inženýra Renza Nostiniho, generálního prezidena Sportovní společnosti Lazio, děkuji mu za pozdravy, které pronesl jménem vedoucích, sportovců, příznivců a vašich rodin. V jejich slovech jsem poznal smysl vaší návštěvy a nadšení vaší společnosti, která napsala během posleních sta let zajímavé stránky do knihy italského sportu.

2. Ve Svatém roce 1900, 9. ledna, se narodila společnost s významným morálním i sportovním vlastnictvím, které je vyjádřeno symbolicky latinským mottem "concordia parva crescunt - díky svornosti je možné rozvíjet malé skutečnosti". Události potvrdili antickým axiom: Lazio se stalo během let polysportovní společností, v které spoluexistuje 28 sekcí vázaných na společného olympijského ducha a s přáním vzájemné solidarity. Jsem si jistý, že tato stoletá vzpomínka, která vás nutí znovu objevit někdejší ideály, je vhodnou příležitostí pro nové zdůraznění eticko-náboženské dimenze, která je neodmyslitelná pro dosažení plné dospělosti lidské osobnosti. A možná právě proto jste mezi oslavy zařadili i toto setkání v rámci Jubilea.

Rád bych zde citoval známé vyjádření apoštola Pavla, který se obrací na vaše amatérské i soutěžní aktivity: "Každý sportovec se musí uskromnit" (1 Kor 9,25). Ve skutečnosti bez rovnováhy, sebedisciplíny, skromnosti a schopnosti komunikovat čestně s ostatními není sportovec schopný pochopit plně smysl tělesné aktivity, která je určená nejen k posílené těla, ale i mysli a srdce.

3. Někdy bohužel ve sportovním prostředí dochází k událostem, které ponižují pravý význam soutěžení a zraňují, kromě sportovců, celou společnost. Obzvláště nadšená podpora vlastního družstva nesmí nikdy vést až k urážení osob a poškozování společního dobra. O těchto hodnotách mluví olympijské barvy - bílá a nebeská modř - které odlišují vaši vlajku a musí je mít stále na očích orel, který bojuje ve vašem znaku.

Drazí přátelé, během sta let života, nabídl klub Lazio mnoha mladým a dospělým možnost se zdkokonalit pomocí sportu. Dosvědčují to mnohá italská i mezinárodní uznání, kterých se dostalo sportovcům z vašich struktur. Ale je třeba také připomenout konkrétní aktivity, kterým se váš klub věnoval na poli solidarity a dobrovolnictví. V tomto ohledu chci zvláště zmínit dílo, které vaši členové vykonali během nedávného a nezapomenutelného Světového setkání mládeže a také pomocpři Jubileu rodin. Děkuji vám za toto vykonané dobro a vyzývám vás, abyste pokračovali na této cestě a ve službě mladým, rodině a celé společnosti.

Kéž Vás ochraňuje Panna Maria, všem Vám ze srdce žehnám.