Anděl Páně Svatého Otce - 8. 8. 2004

...

2. Za několik dnů začnou v Aténách 28. olympijské hry. Srdečně zdravím všechny oficiální delegace, představitele národů, atlety a všechny, kteří se Olympiády zúčastní. Zvláště bych chtěl pozdravit město Atény a vzpomínám na srdečnost, s níž mě přijal řecký lid u příležitosti mého putování po stopách sv. Pavla. Ze srdce přeji, aby ve světě, dnes zmítaném a někdy znetvořeném mnohými formami nenávisti a násilí, tato významná sportovní událost Her byla příležitostí k pokojnému setkání a napomohla k šíření porozumění a míru mezi národy.

3. Na Olympijské hry a na celý svět sportu svolávám mateřskou ochranu Nejsvětější Panny. Marii bych chtěl svěřit také pouť, kterou – dá-li Bůh – vykonám do Lurdské Svatyně příští sobotu a neděli, abych tam oslavil Nanebevzetí Panny Marie u příležitosti 150. výročí vyhlášení dogmatu Neposkvrněné. Po modlitbě Anděl Páně Svatý Otec pozdravil přítomné věřící v několika jazycích a na závěr všem udělil své apoštolské požehnání.

Překlad: Jiří Sýkora, www.radiovaticana.cz