logo UNESCO

Mezinárodní kongres UNESCO - 14. a 15. dubna 1998

„Sportovní činnost a duševní svoboda“"

„Sport v multikulturní a multináboženské společnosti“

Nezávisle na náboženské příslušnosti přijali zúčastněné katolíci, křesťané reformovaných nebo ortodoxních církví, buddhisté, židé, muslimové nebo ateisté na kongresu, který byl zorganizován FICEPem a FISECem na téma „Sportovní činnost a duševní svoboda“" „Sport v multikulturní a multináboženské společnosti“ následující závěrečné prohlášení:

Od začátku tohoto století se sportorvní činnosti - jako hra a tělěsný pohyb - stále rozvíjí a stává se společenskou aktivitou, kterou nikdo nemůže ignorovat.

Ve všech zemích, bez rozdílu stupně vývoje, přivádí sport pravidelně na stadiony, do sportovních hal i na ulici nebo do přírody miliony sportovců a diváků.

V rychle se rozvíjejícím světě patří sportovní činnost stále více ke kultuře národa. Jedni ho považují za lék proti nemocem dnešní společnosti, jiní v něm vidí zdroj násilí a manipulace jedince. Pokládáme si proto otázku: „Slouží sport zotročování nebo osvobození lidské osobnosti?“

Při příležitosti sportovního jubilea byl sport vyznamenám 12. dubna 1984 výrokem Jeho Svatosti, Papeže Jana Pavla II.: Sport je základní hodnotou podobně jako práce, rodina, láska.Stačí ale toto k tomu, aby tomu tak skutečně bylo?

Jako ostatní zde citované hodnoty se sport stává tím, čím ho udělají lidé. Využívání lidí pomocí práce, sexuální zotročování lidí, žen a dětí, opuštění rodiny z ajkéhokoli důvodu, to vše jsou faktory lidského zotročení. Ale práce, láska, rodina jsou kromě jiného pro toho stejného člověka také prostředkem rozvoje a sebeuskutečňování. Přejeme si, aby pro sport platilo to stejné.

Z tohoto důvodu odsuzujeme:

Přejeme si, aby sport přispíval k:

Domníváme se, že ve světě, ve kterém není jednoduché předávat hodnoty, kde mladí lidé nacházejí stále méně základních hodnot a často nemají vyhlídky do budoucnosti, kde je touha po zisku často důležitější než respekt, který lidem dlužíme:

Proto věříme

Požadujeme

Všechny strany, zúčastněné na tomto kongresu „Sportovní činnost a duševní svoboda“ podporují toto prohlášení.

Vyzývají všechny partnery v oblasti sportu, aby se angažovali na naznačené cestě a využili všech možností, které jsou vhodné, k podpoče sportovní činnosti, která respektuje kulturu a myšlení, aby sport byl více nástrojem osvobození než nástrojem zotročení člověka: čím více svobody bude lidem dáno, tím více budou moci lidé tvořit

Věří, že společné zastoupení zde získaných nebo rozvíjených hodnot každému umožní dosvědčit svoji víru v člověka a v případě věřících také víru v Boha.

UNESCO, v Paříži, 15. dubna 1998