Tato verze stránek není udržována


Základní informace

Oficiální název
Orel o.s.
Adresa
Pellicova 2c, 602 00 Brno
Datová schránka
fh6sxim
Telefon
543 244 880, 602 536 021 (GSM brána)
Fax
543 244 882
Oficiální WWW
www.orel.cz
Podatelna elektronické pošty
ustredi@orel.cz
Bankovní spojení
63031621/0100
IBAN: CZ82 0100 0000 0000 6303 1621
Komerční banka Brno-venkov, Kobližná 3, 631 32 Brno (SWIFT: KOMBCZPPXXX)
IČO
00544833
DIČ
CZ00544833
Statutární zástupci
Ing. Stanislav Juránek - starosta
1. místostarostka Ing. Miluše Macková
Právní forma
Občanské sdružení dle zákona o sdružování občanů
Důvod a způsob založení
Schválení stanov Československého Orla dne 6.6.1990 Federálním ministerstvem vnitra č.j. VSP/1-1125/90-R.
Změna stanov Orla vzata na vědomí dne 13.1.1993, 28.8.1995, 7.1.2004, 16. 11. 2007, 15. 6. 2010 a 28.6.2011.
Důležité předpisy
Stanovy Orla (schválené 7.1.2004 MV ČR)