Tato verze stránek není udržována


kultura a orel

orel se ve své činnosti věnuje také kultuře. vždy tomu tak bylo a děje se to i v současnosti. mnoho orelských jednot má ochotnické divadelní soubory nebo pěvecké soubory.

pro tyto jednoty se každoročně pořádají setkání, aby si mohly vzájemně vyměňovat zkušenosti. mnoho jednota také pořádá nejrůznější kulturní akce spojené s významnými dny v roce - svátek matek, den dětí, oslava sv. václava apod.

více o kultuře