• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Badminton

Místo konáníDDM, Polná
Termín od: 26. 11. 08:15
Termín do: 26. 11. 16:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Ústřední turnaj jednotlivců v badmintonu

 

Pořadatel: Orel ústředí Brno

Technické uspořádání: Orel jednota Polná

Kontaktní osoba: br. Bedřich Kopecký, 736 671 217, tu@mpolna.cz

Místo: Dům dětí a mládeže, Polná

Gestor: br. Častulík

Ředitel turnaje: br. Bedřich Kopecký

Hlavní rozhodčí: Mgr. Miloš Jelínek     

 

Účastníci

Soutěže se mohou účastnit pouze členové Orla ve smyslu Stanov Orla. (Členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.

 

Složení

-maximální počet členů: 3 hráči + 1 náhradník, u ženských kategorií 2 + 1.

-maximální počet členů doprovodu: 1

 

Kategorie

            Muži a Ženy do 15 let a nad 15 let

 

Odeslání návratek do 22. 11. 2022 na adresu:

Bedřich Kopecký, Tyršova 654, 588 13 Polná

Nebo na email: tu@mpolna.cz, v kopii na mozny@orel.cz

         

Pravidla

Hraje se podle platných pravidel badmintonu a ustanovení tohoto rozpisu.

 

Podmínky účasti

  • Podmínkou zařazení výpravy do turnaje je kompletně řádně vyplněná návratka hráčů (formulář je součástí těchto propozic), která je odeslána v řádném termínu na adresu uvedenou v propozicích, a kterou je vedoucí výpravy povinen odevzdat při prezenci.
  • Turnaje nejsou pořádány jako otevřené.

 

Hrát mohou pouze členové Orla, kteří jsou ke dni turnaje registrovaní na ústředí Orla a mohou se prokázat platnou průkazkou člena Orla s fotografií

 

Soutěžní systém a způsob hry

  • Rozlosování a systém turnaje stanoví ředitel turnaje (podle počtu zúčastněných jednot).
  • Při zahájení turnaje hlavní rozhodčí seznámí hráče s organizací turnaje, pravidly, klasifikací a technickými podmínkami hry.

 

Protesty

Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí výpravy řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Ceny

             Jednotlivci, kteří se umístní na 1. – 3. místě obdrží diplom a cenu

 

Odpovědnost vedoucího výpravy

Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž.
Vedoucí výpravy je povinen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

 

Časový pořad 

08:15 – 09,00   prezence účastníků

09,00 nástup 

09.15 zahájení turnaje            

16.00 ukončení turnaje        

 

Další informace a upozornění

Zajištěn bude pouze pitný režim. 

 

Ochrana osobních údajů

s odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Propozice včetně návratky a soupisky ke stažení.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

          

  

 

 

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz