• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Pozvánka ÚR

vydáno: 13. 04. 2015

P O Z V Á N K A

oznamuji Vám, že na základě §2 odst. 3 Jednacího řádu Ústřední rady Orla svolává starosta br. Stanislav Juránek na sobotu 25. dubna 2015

8. zasedání Ústřední rady Orla.

Jednání se uskuteční v zasedací místnosti Pellicova 2c v Brně.

 

Prezence od 7.30 hod

Zahájení mší svatou v 8.00 hod v zasedací místnosti

Začátek jednání v 9.00 hod

 

Materiály budou posílány průběžně, nejpozději dle Jednacího řádu 14. dubna 2015

 

Program:

 1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího

a) volba mandátové komise

b) volba návrhové komise

c) volba volební komise

d) určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

 1. Schválení programu
 2. Slovo starosty
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR  
 5. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
 6. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
 7. Zpráva ÚRK
 8. Výsledek hospodaření Orla k 31. 12. 2014
 9. Příprava sjezdu – návrhy do pracovních funkcí
 10. Přerozdělení prostředků z MŠMT
 11. Návrhy na vyznamenání
 12. Různé
 13. Závěr

V Brně, dne 31. března 2015

 

Ing. Stanislav Juránek

starosta

 

V případě, že došlo ve Vaší župě ke změnám v delegaci zástupců župy, prosíme o nahlášení této změny a její doložení příslušným zápisem z župní rady.

Všechny župy  - 1 delegát, pouze níže jmenované mají následující počet delegátů:

Krekova, Sušilova – 2 delegáty

Sedlákova, Velehradská – 3 delegáty

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz