• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Pozvánka na Ústřední radu Orla

vydáno: 19. 10. 2015

Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno

 

P O Z V Á N K A

oznamuji Vám, že na základě §2 odst. 3 Jednacího řádu Ústřední rady Orla

svolávám na sobotu 7. listopadu 2015

1. zasedání Ústřední rady Orla.

Jednání se uskuteční v zasedací místnosti Pellicova 2c v Brně.

 

Prezence od 7.30 hod

Zahájení Mší svatou od 8.00 hod v zasedací místnosti

Začátek jednání v 9.00 hod

 

Materiály budou poslány dle Jednacího řádu.

 

Program:

 1. Zahájení – orelská modlitba
 2. Volby orgánů ÚR

volba předsedajícího

volba mandátové komise

volba návrhové komise

volba volební komise

volba ověřovatelů a určení zapisovatelů zápisu

 1. Schválení bodů programu
 2. Slovo starosty
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení Volebního řádu
 5. Kontrola usnesení z jednání ÚR
 6. Volba orgánů odborných rad a Rozhodčího sboru
 7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva, TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
 8. Zpráva ÚRK
 9. Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
 10. Rozpočet na rok 2016
 11. Návrh na úpravu stanov
 12. Průběžné čerpání dotací z MŠMT
 13. Návrhy na vyznamenání
 14. Různé
 15. Závěr

 

V Brně dne 12. října 2015

Ing. Stanislav Juránek

starosta

 

V případě, že došlo ve Vaší župě ke změnám v delegaci zástupců župy, prosíme o nahlášení této změny a její doložení příslušným zápisem z župní rady.

 

Všechny župy  - 1 delegát, pouze níže jmenované mají následující počet delegátů:

Krekova, Sušilova – 2 delegáty

Sedlákova, Velehradská – 3 delegáty

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz