• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Dotace MŠMT na rok 2017

vydáno: 02. 11. 2016

MŠMT zveřejnilo dotační programy I-X pro rok 2017. Po prostudování všech programů a dotačních podmínek a po dnešní konzultaci přímo na MŠMT dochází pro naše jednoty k podstatné změně.

Koneční příjemci – pobočné spolky  na svoji pravidelnou sportovní činnost  žádají o dotace pouze z programu VIII.  Jedná se o program, kde si jednoty žádají  přímo přes dotační portál MŠMT. Neposílejte tedy žádosti na činnost na ústředí, ale dle pokynů, které vám současně zasíláme, se registrujte na MŠMT.

>>>> Další informace zde <<<<

 

 

Informacevlastnímu programu (pdf)  najdete na str. 28-31. Obecné pokyny k žádosti jsou na str.37-45.

(Program III je určen pouze pro střešní organizace – tedy ústředí, příp. župy. Na ústřední radě dne 5.11. 2016 dostanou župy pokyny. Na žádosti, které již zpracováváte za jednoty v programu III nebude brán zřetel a nemohou být do konečné žádosti za ústředí zapracovány.)

Termín podání žádosti je do 30.11.2016. Jak správně si žádost podat se dozvíte opět z pokynů MŠMT (pdf).

Vstup do IS-SPORT pro žadatele o dotaci

Kromě ostatních povinných příloh budete potřebovat stanovy. Ty najdete na www.orel.cz v sekci ke stažení. Výpis o právní subjektivitě včetně zapsaných statutárních zástupců naleznete na www.justice.cz Také zde ve sbírce listin lze stáhnout platné stanovy. Dále budete potřebovat „aktuální“ členskou základu. Dle pokynů MŠMT stačí ve struktuře jméno, příjmení a datum narození. Na vyžádání v excelové tabulce vám kompletní seznam všech členů zašle Jiří Třináctý trinacty@mendelu.cz  Členění dle požadavků MŠMT a dle znalostí v jednotě si členy označíte sami.

Těm jednotám, které budou chtít žádat o dotace a nemají splněnu povinnost ze zákona o zápisu statutárních zástupců do veřejného rejstříku, můžeme poskytnout z ústředí „Výpis z rejstříku žup a jednot“.
Zažádat si o něj můžete na komarikova@orel.cz  mob.724 076 476

 

Co se týká programu IV – provoz a údržba sportovních zařízení - zůstává beze změn. Žádají jednoty na již zaslaných formulářích včetně dodání povinných příloh, žádost pošlou na župy, ta zpracuje sumář a zašle na ústředí ses. Chlupové. Termín je stanoven do 15. listopadu.
Dotazy zodpoví chlupova@orel.cz mob. 725 868 896

S pozdravem Zdař Bůh!

V Brně 2.11.2016     

Miluše Macková

mackova@orel.cz

mob.775 307 292  

Přístup do IS MŠMT   

Příloha: Dotační program - popis (pdf), Návod na použití IS MŠMT - prezentace (pdf)

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz