• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Můj klub - MŠMT - příspěvky pro sportovní kluby a spolky

vydáno: 05. 12. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dnešním dnem program MŮJ KLUB, který je výhradně orientován na projektové financování s přímou podporou sportovních klubů, tělovýchovných jednot a tělocvičných jednot jako zabezpečení pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 až 23 let.

 

Dotace lze použít na úhradu:   

· nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné sportovní, organizační a obsahové činnosti,

· nákladů souvisejících s udržováním a provozováním sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce spolku.

· vybavení majetkem, který není hmotným majetkem nebo jiným majetkem ve znění zákona o daních z příjmů, související s provozem sportovního zařízení.

·  aktivity spolku dle platných a účinných stanov, související s plněním Obsahového zaměření programu.

·  trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby),

· provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže.

·  úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, zdravotní zabezpečení

·  mzdové náklady, ostatní osobní náklady - DPČ, DPP s limitem do 25 tisíc Kč na osobu a měsíc.

 

Podmínky dotace:        

a) minimální výši členského příspěvku 100,- Kč na osobu za rok v případě dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let za kalendářní rok 2017.

b) minimální počet dětí a mládeže v rámci sportovního spolku, a to v počtu alespoň 12 osob ve věku 6 až 23 let.

 

Alokace je 1 200 000 000Kč.  Částka podpory se odvíjí od počtu získaných bodů. Žádosti lze podávat do 29.12.2017!

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz