• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Dotace

vydáno: 23. 05. 2019

Statutární město Brno poskytlo dotaci ve výši 2 000 000 Kč za účelem stavebních úprav objektu občanské vybavenosti.

Statutární město Brno poskytlo dotaci ve výši 10 000 Kč za účelem realizase projektu - Folklórlní festival Brno.

Statutární město Brno poskytlo dotaci ve výši 60 000 Kč na provozní náklady hlavní spolku.

Statutární město Brno poskytlo dotaci ve výši 26 000 Kč na projekt - Mistrovství Orla ve stiga hokeji

Statutární město Brno poskytlo dotaci ve výši 100 000 Kč na projekt stavební úpravy objektu občanské vybavenosti.

Statutární město Brno poskytlo dotaci ve výši 20 000 Kč na uspořádání finálových soutěží ve volejbalu mužů, žen, atletických závodů Grand prix Bohunice, florbalových soutěží a soutěži v petanque v průběhu  roku 2019.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz