• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Pozvánka na ÚR

vydáno: 14. 04. 2014

Oznamujeme Vám, že na základě §2 odst. 3 Jednacího řádu Ústřední rady Orla svolává starosta br. Stanislav Juránek na sobotu 26.dubna 2014 6. zasedání Ústřední rady Orla. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti Pellicova 2c v Brně. 

Prezence od 7.30 hod

Zahájení Mší svatou od 8.00 hod v zasedací místnosti

Začátek jednání v 9.00 hod

 

Materiály budou poslány dle Jednacího řádu nejpozději 20. dubna 2014.

 

Program:

 1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího

-          volba mandátové komise

-          volba návrhové komise

-          volba volební komise

-          určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

 1. Schválení programu
 2. Slovo starosty
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
 5. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
 6. Zprávy TVR, KR, EHR, RM, RS
 7. Zpráva ÚRK
 8. Výsledek hospodaření Orla o.s. k 31.12.2013
 9. Změny ve Směrnicích a Jednacím řádu v souvislosti s novými Stanovami
 10. Přerozdělení prostředků z MŠMT
 11. Vyznamenání
 12. Různé
 13. Závěr
Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz