• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Poděkování za Hostýn

vydáno: 26. 08. 2014

Milé sestry a vážení bratři,

dovolte mi, abych Vám jménem bratra starosty i jménem svým co nejsrdečněji poděkovala za Vaši pomoc při organizaci naší tradiční pouti na Svatém Hostýně.

Nebudu nikoho jmenovat, lehce bych někoho mohla opomenout, a proto poděkuji slovy předsedy Duchovní rady P. Kopeckého – DĚKUJI VŠEM!

Mé poděkování patří také zaměstnancům ústředí, kteří po celou dobu zajišťovali technické zázemí celé akce. A závěrem nemůžu a nechci zapomenout ani na Vás, kteří jste přijet nemohli, ať už z osobních důvodů či v důsledku nemoci. Vím, že jste nás provázeli svou modlitbou a věřím, že jsme v modlitbě spolu byli spojeni.

 

                                                                                                            Zdař Bůh!

                                                                                                                                     Miluše Macková

                                                                                                                                     1. místostarostka

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz