• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Pozvánka na ÚR

vydáno: 07. 10. 2014

Oznamuji Vám, že na základě §2 odst. 3 Jednacího řádu Ústřední rady Orla svolávám na sobotu 8. listopadu 2014 7. zasedání Ústřední rady Orla. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti Pellicova 2c v Brně.

 

Prezence od 7.30 hod

Zahájení Mší svatou od 8.00 hod v zasedací místnosti

Začátek jednání v 9.00 hod

 

Materiály budou posílány průběžně, nejpozději dle Jednacího řádu 3. listopadu 2014

 

Program:

 1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího

-          volba mandátové komise

-          volba návrhové komise

-          volba volební komise

-          určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

 1. Schválení programu
 2. Slovo starosty
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR  
 5. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
 6. Zprávy TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
 7. Zpráva ÚRK
 8. Schválení kalendáře ústředních akcí TVR, KR, DR, EHR, RM, RS
 9. Rozpočet na rok 2015
 10. Příprava sjezdu
 11. Schválení návrhu volebního řádu sjezdu
 12. Návrhy na vyznamenání
 13. Čerpání dotací SPS IV
 14. Různé – závěry kontroly NKU
 15. Závěr

 

V Brně dne 4. srpna 2014                                                                              Ing. Stanislav Juránek

               starosta

 

V případě, že došlo ve Vaší župě ke změnám v delegaci zástupců župy, prosíme o nahlášení této změny a její doložení příslušným zápisem z župní rady.

Všechny župy  - 1 delegát, pouze níže jmenované mají následující počet delegátů:

Krekova, Šilingrova, Sušilova – 2 delegáty

Sedlákova, Velehradská – 3 delegáty

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz