Tato verze stránek není udržována


Orel a křesťanské hodnoty

Činnost Orla je založena na křesťanských hodnotách. To se projevuje především při každodenní činnosti v našich župách a jednotách. Nejde nám o nábor nebo agitaci, spíše se snážíme ukázat co znamená žít podle křesťanských hodnot v každodenním životě, ve sportu. Nejvýznamnější duchovní akcí je orelská pouť na Svatém Hostýně.

Církev a sport

Jako společenství věřících, Boží lid na cestě, se círev pokouší proniknout problémy světa v duchu evangelia. Církve považuje sport za možnost, jak se může člověk rozvíjet.

Základní texty:

Svatý Otec se často vyjadřuje na téma sport a mluví se sportovci. Přinášíme několik jeho kázání a pozdravů:

  • Setkání s Michaelem Schumacherem (6. října 1999)
  • Promluva Svatého Otce Jana Pavla II před olympiádou v Aténách
  • Pozdrav Svatého Otce Jana Pavla II při oslavách 50. letého výročí založení italské sportovní organizace CSI
  • Audience Svatého Otce Jana Pavla II pro fotbalový klub AS Řím
  • Audience Svatého Otce Jana Pavla II pro sportovní klub Lazio Řím- 27. října 2000
  • Audience Svatého Otce Jana Pavla II pro fotbalový klub Real Madrid

Modlitby, pomůcky pro liturgii.