• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Ústřední turnaj v šachu

Místo konáníOrlovna Brno-Obřany
Termín od: 16. 12. 09:30
Termín do: 16. 12. 15:00
Druh akcesportovní akce

Popis akce:

Ústřední turnaj v šachu 16.12.2023, Brno - Obřany

 

Místo: Brno - Obřany, orlovna Hlaváčova 404/20

 

Organizuje: Tělovýchovná rada

 

Pořadatel: Orel jednota Brno - Obřany

 

Odpovědný ředitel soutěže: Neklan Vyskočil, neklanv@seznam.cz

 

Účastníci: Soutěže se mohou účastnit pouze členové Orla ve smyslu stanov Orla. Členství vzniká

datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla. Členství v Orlu se prokazuje

platným členským průkazem s fotografií.

 

Složení výpravy: Maximální počet členů výpravy není omezen, max. počet členů doprovodu: 3.

 

Pravidla: Hraje se podle pravidel mezinárodní šachové federace FIDE.

 

Systém: švýcarský na 9 kol, 2×15 minut

Hlavní rozhodčí má právo upravit hrací systém dle počtu přihlášených.

 

Odpovědnost vedoucího výpravy: Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže a

za chování členů své výpravy během soutěže i mimo ni. Vedoucí výpravy je povinen při prezenci

odevzdat řádně vyplněnou soupisku celé výpravy.

 

Časový pořad:

 09:30 - 10:00  - prezence

 10:00                 - zahájení a duchovní slovo

 10:10                 - první partie

 15:00                 - předpokládané ukončení

 

Kategorie:

Muži

Ženy

Děti (roč. 2009 a mladší)

Přihlášky a odhlášky:
Prosím zasílejte do 14. 12. 2023 na e-mail: neklanv@seznam.cz, v kopii na mozny@orel.cz.
 

Ochrana osobních údajů:

S odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje,

že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

 

Akce se uskuteční za finanční podpory generálního partnera:

 

Akce se uskuteční za finanční podpory:

        

 

Propozice ke stažení.

 

 

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz