• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Ústřední revizní komise

Úkol orgánu:

 1. Ústřední revizní komise je volena ústředním sjezdem a tomu je také za svou činnost zodpovědná. Dohlíží na hospodárné využívání prostředků, kontroluje hospodaření a účetnictví hlavního spolku. Kontroluje, zda je činnost v souladu se stanovami Orla, dozírá na řádný výkon revizních komisí pobočných spolků a provádí jejich metodické vedení.
 2. Na základě usnesení ústřední rady nebo výkonného předsednictva může provést revizi v župě, jednotě a v založené obchodní společnosti. Je ve své kontrolní činnosti nezávislá.
 3. Nejméně 2x ročně je povinna vykonat revizi účetnictví a hospodaření hlavního spolku. O výsledku všech svých šetření podává zprávu na nejbližším zasedání ústřední rady. V případě potřeby podává i návrhy na vhodná řešení. Na každém ústředním sjezdu předkládá zprávu o své činnosti.
 4. Členové ústřední revizní komise mají právo se zúčastnit zasedání ústředních orgánů Orla s hlasem poradním, nejvýše v počtu dvou členů. Mají právo na protokolaci svého stanoviska. Jednání ústředního sjezdu se mohou účastnit všichni členové Ústřední revizní komise.
 5. S členstvím v ústřední revizní komisi je neslučitelná funkce člena výkonného předsednictva, předsedy, místopředsedy nebo člena ústředního rozhodčího sboru a generálního sekretáře.

Počet členů: 3

Nejbližší zasedání:

Složení

(členem v ústředním orgánu ORLA může být uvedena jedna osoba vícekrát, z důvodů zvolení do více funkcí, které jsou předurčující pro členství ve vyšším orgánu)

PříjmeníJménoJednotaFunkce
Čáp Bohuslav Hradec Králové Předseda ústřední revizní komise
Brázdová Marie Lomnice Místopředsedkyně ústředí revizní komise
Kocour Jindřich Kotvrdovice Člen ústřední revizní komise
zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf zápis pdf
Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz