• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Změny ve způsobu přihlášení do Rejstříku sportu NSA (od 15.8.2021)

vydáno: 23. 08. 2021

Vážená paní / vážený pane,

s účinností od 15. srpna 2021 MĚNÍ Národní sportovní agentura způsob přihlašování do informačního systému Rejstřík sportu. Stávající způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla bude rozšířen o přihlášení prostřednictvím tzv. e-identity.

Uživatelský postup naleznete ke stažení zde

Vážená paní / vážený pane,

 

s účinností od 15. srpna 2021 MĚNÍ Národní sportovní agentura způsob přihlašování do informačního systému Rejstřík sportu. Stávající způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla bude rozšířen o přihlášení prostřednictvím tzv. e-identity. Funkcionalita je přístupná pro všechny osoby, které jsou vedeny jako statutární orgán organizace evidované Rejstříkem sportu.

Důvodem pro tuto změnu je začlenění Rejstříku sportu mezi online služby státní a veřejné správy v souladu s programem Digitální Česko.

Jaké výhody získá organizace žádající o podporu přihlášená pomocí e-identity?

·        Žadateli o dotační podporu odpadne NUTNOST dodatečného ztotožnění, tedy pořízení notářsky ověřeného podpisu a jeho zaslání na adresu Národní sportovní agentury, což v konečném důsledku může zkrátit lhůtu pro získání finanční podpory.

·        Organizaci/žadatele v rámci žádosti o dotační podporu budou moci zastupovat ověření statutární zástupci nebo jimi zmocněná další osoba disponující e-identitou.

·        Oprávněný uživatel, přihlášený pomocí e-identity, bude moci zapisovat údaje do Rejstříku sportu a podávat žádosti o dotaci za všechny organizace, kde je statutárním orgánem nebo zmocněnou fyzickou osobou.

·        Prostřednictvím e-identity je možné přistupovat do agend dalších úřadů státní a veřejné správy (pro příklad portál Občana, ePortál ČSSZ, ČÚZK - přihlašovací portál, více zde).

 

Uživatelský postup naleznete ke stažení zde

 

 

Ing. Martin Chmelík

Vedoucí oddělení evidence ve sportu

Praha 9, 190 00, Česká republika

+420 704 857 097 | chmelik@agenturasport.cz

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz