• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Členské příspěvky 2014

vydáno: 18. 10. 2013

Vážené sestry a vážení bratři,

na základě množících se dotazů z jednot si Vás dovolujeme informovat, že příspěvky na rok 2014 zůstávají ve stejné výši:

do 18 let              100 Kč

18 – 70 let           200 Kč   

nad 70 let            100 Kč                           

Do konce roku máte možnost provést úpravy v registraci členské základny ve Vašich jednotách. Po 15. lednu 2014 Vám bude zaslán jmenný seznam členské základny s výší odvodu členských příspěvků na ústředí.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz