• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Svatováclavská réva 2014 - vyhodnocení

vydáno: 06. 10. 2014

V sobotu 4. října se uskutečnil v Lubině 23. ročník Svatováclavské révy - Memoriál Bohumila Matuly v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy. Do Katolického domu se sjelo 29 účinkujících.  Byli rozděleni do čtyř kategorií, dospělí a tři dětské. Porota ohodnotila letošní ročník jako velice nadějný nejen proto, že  přijely soutěžit jiné tváře, ale i proto, že ti, co se soutěže zúčastňují pravidelně velice "povyrostli" nejen fyzicky, ale hlavně umělecky.
Moje poděkování patří rodičům, učitelům a zkrátka všem těm, kdo se s dětmi literatuře a přednesu věnují, porotě za nelehký úkol, sestrám Štefkovým za hudební doprovod při soutěži, organizátorům z Orla z jednoty Lubina a hlavně Anežce Sochové, člence Kulturní rady. Byl to opravdu moc příjemný, společně strávený den.

M. Macková

Vyhodnocení soutěže ke stažení zde.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz