• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Divadelní dílna 2016

vydáno: 23. 03. 2016

Kulturní rada Orla ve spolupráci s Oblastním předsednictvem svazu Českých divadelních ochotníků, Jednotou Orla a Divadelním spolkem bří. Mrštíků v Boleradicích pořádají pro orelské děti a mládež od 12 do 18let praktický divadelní seminář DIVADELNÍ   DÍLNU   2016.

Cílem Divadelní dílny je jednoduchou a přitažlivou formou seznámit děti se základními hereckými technikami a připravit je pro práci ve školních i mimoškolních dramatických kroužcích, dětských divadelních souborech atd.

Divadelní dílna se bude konat ve dnech 29.4. , 30.4. a 1.5. 2016 v budově Orlovny – Divadla bří. Mrštíků v Boleradicích – okr. Břeclav

Příjezd,ubytování a prezence:   pátek 29.4. od 16 do 17.30 hodin

Začátek semináře:                     pátek   29.4. od 18.00 hod. v orlovně

Ukončení semináře:                   neděle 1.5. v 15.00 hod.

 

Uzávěrka přihlášek je neodvolatelně dne 11. 4. 2016

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Orel, Pellicova 2c, 602 00 Brno, email: ustredi@orel.cz,

nebo na e-mail Hana Samsonová: p.samson@vinarstviusamsonu.cz, tel. 731 506 449

 

Náklady: cestovné a stravu si hradí účastníci sami!!!

Stravné činí 320,- Kč a obsahuje:

2x snídani, 2x oběd 1x večeři a teplé nápoje (páteční večeři si musí účastníci zajistit z domova).

Ubytování: 50,- Kč/noc – hradí pouze nečlenové Orla

Lektorné:  100,-Kč/ den - hradí pouze nečlenové Orla

 

NEZAPOMEŇTE KARIMATKY, SPACÁKY, POHODLNOU OBUV DO DIVADLA A VHODNÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ I NA POBYT VENKU!!!!!!!       

 

Doprovod účastníků mladších 18ti let není nutný – zajišťuje Orel.

V případě účasti doprovodu si tento hradí stravu i ubytování.

 

Program divadelní dílny ke stažení. Propozice včetně přihlášky ke stažení.

 

Program Divadelní dílny 2016


 

Rámcový program:

začátek je v pátek 29. 4. v 17 hod - příjezd, ubytování prezentace, seznámení s programem, rozdělení do skupin

                                   v 18 hod -  večeře

                                   v 19 hod – I. workshop – praktická a teoretická průprava

 

sobota 30. 4,

v 8 hod -  snídaně

8:30 – 10:00 – II. workshop – rétorika, rytmus

10:30 – 12:00 – III. workshop – práce s textem, dramaturgie

ve 12.30 – oběd

14:00 – 15:30 – IV. workshop – improvizace, herecké vedení

16:00 – 17:30 – V. workshop – oživení prostoru, divadelní světlo

v 18 – večeře

19:00 – divadelní představení, nebo praktická dílna

 

neděle 1. 5.

8:00 – snídaně

9:30 -  mše svatá

11:00 – příprava prezentace

12:00 – oběd

13:00 – prezentace

Zakončení – 15:00 – 16:00

 

Opět vám nabízíme možnost zúčastnit se divadelního semináře, zaměřeného na základy herectví a poznání sama sebe – svých vlastních možností.

Naším cílem nebude jen hlasová a pohybová průprava, improvizace, výrazový pohyb, práce ve skupině, s divadelním partnerem – ale v průběhu celého semináře rozvíjet osobnost každého jednotlivce, najít a využít jeho přednosti. Dotkneme se i oblasti zpěvu a rytmiky, práce s textem apod. Divadelní dílna není určena jen hercům, ale všem, kteří ve svých profesích budou potřebovat verbální komunikaci – a to může být servírka, manažer, prodavačka, vedoucí a…kdokoli.

Závěr by měl vyústit v prezentaci, ve které shrneme vše, co se během dílny naučíme, pochopíme, poznáme.

Během dílny je třeba „odložit svou masku“ – to je i cílem workshopů. Letos chceme dílnu posunout o krůček hlouběji k divadelní práci a více se věnovat textu a pohybu na jevišti.

 V ceně je zahrnuto:

 • 2 snídaně
 • 2 obědy
 • 2 večeře
 • 2 noclehy, topení, energie, lektorné apod.

Je nezbytné, aby každý účastník měl s sebou:

 • Sebevědomí (ale to případně dodáme)
 • Obuv a oděv vhodné ke cvičení a divadelní práci (i venku)
 • Šátek
 • Přezůvky
 • Psací potřeby
 • Spacák, karimatku
Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz