• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Cantate 2017

vydáno: 27. 01. 2017

Ústředí Orla a Orel župa Velehradská pořádají i v letošním roce přehlídku duchovních písní „CANTATE 2017“. Tato přehlídka se uskuteční v sobotu 3. června 2017 na hlavním pódiu na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. Přispějte svoji účastí k důstojnému průběhu této akce.

Propozice ke stažení.

Cantate 2017

Ústředí Orla a Orel župa Velehradská pořádají i v letošním roce přehlídku duchovních písní „CANTATE 2017“. Tato přehlídka se uskuteční v sobotu 3. června 2017 na hlavním pódiu na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. Přispějte svoji účastí k důstojnému průběhu této akce.

Účast: přihlásit se mohou soubory orelských jednot nebo žup, farní diecézní sbory nebo jiná společenství podobného zaměření (chrámové sbory, dětské sbory, dua, tria, malé skupinky apod., eventuelně i sólista).

Náplň: Duchovní písně v rámci světového „Svátku písní“

Obsah vystoupení: soubor uvede na přihlášce 3-4 skladby (uveďte název tak, jak jej lze zveřejnit do programu!), autora skladby (jméno a příjmení!) a minutáž. Při sestavování programu bude učiněn výběr pro případné přídavky na přání obecenstva a bude zohledněno případné nežádoucí opakování několika skladeb.

Tento rok bude opět podle rozhodnutí odborné poroty uděleno ocenění Laureát Cantate.

Organizační zajištění: Pořadatel zajistí potřebné sociální zázemí, šatny, prostor pro zkoušky, zvučení prostoru, náhradní prostory pro případ nepříznivého počasí.

Příjezd účinkujících do Luhačovic v čase od 9:00 do 11:00! Zkouška bude možná od 9:00.

V 11:15 se v místním kostele uskuteční mše svatá a poté už započne samotný program.

Přihlášky: Písemně na adresu: Marie Habartíková, ulice: Osvobození 855, 686 04 Kunovice nejpozději do 28. února 2017. Přihlášky zaslané po tomto termínu nebudou přijaty.

Upřesňující pokyny budou včas zaslány na základě přihlášek všem účastníkům na sdělené kontaktní adresy.

Na základě rozhodnutí Ústřední rady Orla není na ústředních akcích Orla hrazeno stravné. Pokud máte zájem o oběd, uveďte v návratce počet obědů (obědy se hradí přímo u prezentace). Předpokládaná cena obědu je do 110 Kč.

 

Doručení vaší přihlášky si můžete telefonicky ověřit u ses. Marie Habartíkové na čísle 572 548 286.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz