• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Orelská pouť 2006 je již minulostí

vydáno: 21. 08. 2006

Letošní pouť Orla na Svatém Hostýně je za námi. Program vyvrcholil v neděli 20. srpna mší svatou, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Pouť již ale začala v sobotu 19. srpna ve 14 hodin startem závodu v běhu do vrchu. Na trať Bystřice pod Hostýnem - Svatý Hostýn se vydalo téměř 120 běžců. Nejrychlejší z nich byl Aleš Dedek z AK Asics Kroměříž, před Ivanem Čotovem (Lubná) a Tomáš Blahou (AK Asics Kroměříž). Nejrychlejším orelským běžcem byl Pavel Holec, který byl celkově čtvrtý. Nejrychlejší ženou Marie Dostálová (AK Olomouc). Kompletní výsledky najdete na stránkách firmy ISCAREX.
. Večerní program pokračoval mší svatou, kterou celebroval P. Pavel Kopecký s členy duchovní rady Orla. Program pokračoval během do kopce, kterého se zúčastnilo kolem 150 běžců, světelnou křížovou cestou pod vedením P. Krále a zpíváním na schodech.
V neděli od 9 hodin předali zástupci TVR a RM Petr Voleský a Martin Belatka diplomy nejlepším běžcům z veřerního sobotního běhu a poté již na podium nastoupila Schola farnosti sv. Prokopa ze Žďáru nad Sázavou, která svým zpěvem zpestřila půlhodinu přede mší svatou a poté i vlastní mši. Těsně po 10 hodině se dal do pohybu průvod asi 60 orelských praporů, hostů a kněží. Za zvuku fanfár v podání dechové hudby Šohajka prošel průvod až k hlavnímu oltáři a začala mše svatá, kterou celebrobal olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner.
Ve svém kázání zdůraznil roli Orla, který má do sportu, kultury, ale i politiky přinášet impulzy, které vychází z jeho křesťanského založení.
Po mši svaté následovalo orelské shromáždění, kde nejdříve poutníky pozdravil jihomoravský hejtman Stanislav Juránek. Generální sekretář Ladislav Kotík poté tlumočil pozdrav starosty Orla Ladislava Šustra a krátce pozdravil přítomné za výkonné předsednictvo Orla. Poté se slova ujal host z USA Oldřich Holubář a po něm poslanec Ludvík Hovorka. V dalším programu orelského shromáždění postupně o činnosti svých rad informovali Stanislav Kamba, předseda ekonomicko-hospodářské rady Orla, Petr Voleský, předseda Tělovýchovné rady Orla a Petr Dujka, předseda Duchovní rady Orla. Na závěr poutníky pozdravil i P. Jiří Šolc, nový superior jezuitské komunity a rektor baziliky na Svatém Hostýně. Závěrečné slovo patřilo Mons. Janu Graubnerovi. Orelské shromáždění, které bylo prokládáno písněmi žďárské scholy (dokonce i africkými), bylo ukončeno zpěvem státní hymny a za zvuků orelského pochodu odešly prapory a hosté a skončil tak další ročník této pouti.
Fotografie najdete na stránkách Hostýna (autor I. Buráň), na stránkách P. Petra Kuníka
Kázání Mons. Jana Graubnera (v mp3)
Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz