• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Pouť na Svatou Horu

vydáno: 13. 05. 2008

OREL ŽUPA SVATOVÁCLAVSKÁ zve na pouť k Panně Marii Svatohorské na Svatou Horu u Příbrami v sobotu 24. května 2008 V ÚCTĚ K NEJBLAHOSLAVENĚJŠÍ PANNĚ MARII SVATOHORSKÉ, OCHRÁNKYNI ČECH A MATCE ČESKÉHO NÁRODA, V SYNOVSKÉ ODDANOSTI JEJÍMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI, S POKOROU KATOLICKÝCH POUTNÍKŮ Vás, sestry a bratři z českých a moravských orelských žup, OREL ŽUPA SVATOVÁCLAVSKÁ s podporou Ústřední duchovní rady Orla  zve na
  • pouť k Panně Marii Svatohorské
  • na Svatou Horu u Příbrami
  • v sobotu 24. května 2008
Program pouti:

9.30 hod. – začátek pouti před římskokatolickým farním chrámem sv. Jakuba v Příbrami, náměstí
T. G. Masaryka (centrum). Cestou na Svatou Horu modlitba sv. Růžence

11.00 hod. – Mše sv. v bazilice P. Marie na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské

12.00 hod. – občerstvení na Svaté Hoře

13.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory

13.30 hod. – konec pouti. Oběd v Příbrami, cesta do orlovny v Dobříši (společenský, sportovní
program; možnost noclehu)


Orel na Svaté Hoře nechá obětovat Mši sv. za blaho Církve a vlasti, za duchovní i fyzickou záchranu českého národa, za ochranu Svaté Hory a českých mariánských poutních míst a za požehnání pro orelské hnutí. Orel pořádal před r. 1948 pravidelné slavné pouti na Svatou Horu. Naším cílem je obnovit tuto poutní tradici, která byla viditelnou známkou orelského duchovního života. Budeme k Matce Boží Svatohorské putovat ve zbožnosti a pokoře. Náboženská pouť je čas pro ztišení hlasu, vystoupení z rušnosti tohoto světa, zjasnění mysli a otevření srdce pro tajemství víry, okamžikem soustředění na duchovní úkony. Modleme se za zdar pouti. Zdař Bůh!

Orelské prapory, orelské stejnokroje a lidové kroje vítány!
Poutníci budou mít oděv vhodný pro náboženskou pouť.

Přihlášky a dotazy pořadatelům: PhDr. Stanislav Vejvar, starosta Orla župy Svatováclavské,
tel.: 312 247 910, standa.vejvar@volny.cz, http://orel-zsv.ic.cz 

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz