• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Duchovní cvičení pro mladé členy Orla na Velehradě

vydáno: 01. 03. 2009

Ve dnech 27. 2. - 1. 3. 2009 proběhla v poutním domě Stojanov na Velehradě duchovní obnova s otcem Mons. Janem Graubnerem. Skupinka mladých členů Orla z Kunovic, Opavy, Starého Města u Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Velkých Karlovic a Vizovic sem přišla načerpat duchovní síly nejen pro následující období postu.
Náplní duchovní obnovy byly mše svaté, přednášky, křížová cesta, adorace a modlitba breviáře. Zamýšleli jsme se nad tím, že svět nás- tedy křesťany- potřebuje, a jak můžeme nejen světu, ale i v našich orelských rodinách vydat svědectví o Boží lásce. Povzbudila nás řada myšlenek, např. ta, že základní modlitby církve máme používat jako perly zasazené do vlastních slov. Neměli bychom jen k Bohu mluvit a prosit ho o něco, ale také mu děkovat a hlavně naslouchat.
Prožili jsme krásný a povzbuzující víkend v rodinné a přátelské atmosféře, přestože byl počet účastníků komorní. Sešlo se nás 12- stejně jako 12 apoštolů.
Děkujeme otci arcibiskupovi za čas, který nám věnoval. Doufáme, že nás bude příště alespoň dvakrát tolik.
Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz