• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Ohlédnutí za Orelskou poutí na Hostýně

vydáno: 26. 08. 2011

Uplynulo několik hodin, kdy se orelští poutníci naposledy požehnali po mši svaté, za poslední modlitbou po křížové cestě nebo dozpívali poslední verše orelského pochodu.

Chtělo by se říct slovo „hodnocení“, to ale nemohu. To musíte udělat Vy, kteří jste přišli na orelskou pouť načerpat hlavně duchovní energii, potřebnou pro orelskou práci ale nejenom pro ni, ale i pro život křesťana současné doby.

Pro ty z Vás, kteří čtete tyto řádky a nebyli jste s námi na Svatém Hostýně nebo si jen chcete osvěžit v paměti určité okamžiky, se pokusím uvést několik faktů o letošní pouti.

Pro poutníky, kteří přijeli už v sobotu, byl po večerní mši svaté připraven doprovodný program. V 19.30 se vydali na trať běhu do kopce nejmladší závodníci. Přibližně po hodině proběhli cílem u Božího hrobu běžci hlavní mužské kategorie. Na start se postavili například nejmladší běžkyně Anička Ferdová narozená v roce 2009 z jednoty Staré Město nebo František Pavka ze Vnorovy, jehož věk je 75 let ale také bratr starosta Stanislav Juránek (celkové výsledky a foto zde). Po skončení závodů následovala křížová cesta při svíčkách a poté kdo chtěl, si mohl zazpívat při Zpívání na schodech.

Areál Svatého Hostýna se připravuje na oslavu 100. výročí korunovace sochy Panny Marie (proběhne 18. 8. 2012), proto se letošní hlavní mše svatá konala v neděli 21. 8. 2011 v 10.00 v bazilice. Pro poutníky, kteří se nevešli do baziliky, byly připraveny dvě obrazovky. Celou pouť provázelo pěkné slunečné počasí, které ale mělo nepříznivý vliv na sledování přenosu mše svaté. Hlavním celebrantem byl P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.  Pozoruhodného počtu dosáhl počet přítomných orelských praporů, a to 52.

Orelské shromáždění se z obdobných důvodu jako mše svatá konala na netradičním místě u prvního zastavení křížové cesty. Bratr Stanislav Juránek poděkoval za práci v uplynulém období, připomněl úspěšné projekty a nastínil další směřování Orla.

Letošní Orelskou pouť pořádal nový organizační tým. Jemu i všem ostatním, kteří 20. a 21. 8. 2011 svou účastí přispěli k příjemné přátelské atmosféře patří VELKÝ DÍK!!!

 

Poděkování 1. mistostarostky

Máme za sebou největší orelský svátek roku. Ráda bych poděkovala všem, kdo jste se jakkoliv podíleli na přípravách Orelské pouti na Svatý Hostýn, ať už se jednalo o sobotní běh a doprovodný program, nebo vlastní nedělní mši a orelské shromáždění. Děkuji také všem, kdo pomoc s organizací nabídli a jejichž služeb jsme nevyužili. Vážím si vás všech. Já osobně jsem nabyla dojmu, že máme v Orlu spoustu ochotných a schopných lidí, o které se můžu spolehlivě „opřít“.

Děkuji vám všem!

Miluše Macková

Výsledky

Fotografie

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz