• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Orelská pouť na sv. Hostýně.

vydáno: 31. 08. 2011

 

Rok utekl jako voda a opět jsme se těšili na naši orelskou pouť. Přiznávám se, že letos s očekáváním něčeho nového a jiného, než posledních pár roků. Mé očekávání mě nezklamalo.

Zase to byla ta pravá poutní atmosféra, na kterou jsme byli léta zvyklí a která nás tak naplňovala svou krásou, spoluúčastí všech přítomných při zpěvu mariánské písně během mše svaté . Ten mohutný sbor, letos snad největšího počtu poutníků, doprovázený dechovou hudbou ze Vnorov, nemůže nahradit žádná, sebekvalitnější schola. Myslím, že se stejnými pocity to prožívala většina přítomných.

Vůbec nevadilo, že mše sv. se nekonala na obvyklém místě kvůli stavebním úpravám, ale v kostele a kdo se nevešel, a těch bylo opravdu hodně, sledoval mši svatou na dvou místech přes televizní obrazovky - všichni byli naplněni radostí a zbožností.

Orelské shromáždění, které začalo příchodem 52 praporečníků s orelskými prapory, kteří se přesunuli z kostela do venkovního prostoru, proběhlo i v provizorních podmínkách ve velmi srdečné atmosféře. Moderátor br. BcA Petr Pěcha nejdříve vyhlašoval vítěze jednotlivých kategorií v sobotním „běhu k Božímu Hrobu“ a pak představil orelské funkcionáře - starostu Orla ČR br. Ing. Stanislava Juránka, první místostarostku ses. Ing. Miluši Mackovou, místostarosty Ing. Antonína Zelinu a PhDr. Stanislava Vejvara, který vážil dalekou cestu ze středních Čech ze župy Svatováclavské, duchovního rádce Orla otce Pavla Kopeckého, dále hosty Ing. Josefa Gálika, starostu Orla Slovenska a Otce Vojtěcha Kodeta, hlavního celebranta mše sv.

Ve svých krátkých projevech zdůrazňovali rozvíjení duchovní stránky Orla, zvláště v dnešní světové morální krizi. Br. starosta Ing. Juránek poděkoval členům za hojnou účast na tomto, pro Orly, historickém místě, kde se orelské pouti v r. 1948 zúčastnilo cca 120 tis. lidí. Poutní místa jsou ta správna místa, kde se mají Orlové scházet a proto vyslovil přání, aby příští rok dne 19. května jsme se všichni sešli také v Čechách, na pouti u Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami. Dále br. starosta předal pamětní stuhy jednotám, které letos slavili 100 let od založení své orelské jednoty. Mistostarostka ing. Macková kyticí květů poděkovala br. Božetěchu Kostelkovi za jeho dlouholetou obětavou orelskou práci, který i v dnešních 80ti letech, stále bezplatně pomáhá na ústředním sekretariátě Orla.

Po rozpačitém, nepřirozeném a nervózním Orelském shromáždění na Sv.Hostýně v roce 2010, bylo letošní Orelské shromáždění normální, přirozené a proběhlo v dobré pohodě velkého počtu Orlů. Na tváře poutníků, do jejich srdcí i  mysli se vrátil klid, spokojenost a přátelství.

Prakticky všichni poutnící, obohacení o bohaté duchovní zážitky a o pocity přátelství Orlů v celé republice se z letošní Orelské pouti vraceli domů spokojeni a s vírou v lepší budoucnost Orla.

Na závěr tohoto milého shromáždění jsme zazpívali, za doprovodu řízných tónů dechovky Vnorovjané, orelský pochod Vzhůru, Orle slovanský.

Emilie Zemánková.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz